GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Pretraživanje

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje plaćanja troškova skupljanja i odvoza otpada mještanima Općine Molve koji žive sami u kućanstvu

Na temelju članka 52. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13 i 3/15) i točke III. Odluke o sufinanciranju plaćanja troškova skupljanja i odvoza otpada samcima na području Općine Molve KLASA: 550-01/16-01/13 od 11. studenog 2016., općinski načelnik Općine Molve objavljuje

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje plaćanja troškova skupljanja i odvoza otpada mještanima Općine Molve koji žive sami u kućanstvu

Pozivaju se mještani Općine Molve koji žive sami u kućanstvu na podnošenje zahtjeva za povrat dijela troška skupljanja i odvoza komunalnog otpada.
Općina Molve sufinancirat će navedenim osobama troškove skupljanja i odvoza komunalnog otpada u mjesečnom iznosu od 15,00 kn za vrijeme važenja koncesije koncesionara, Komunalca d.o.o. iz Koprivnice. Sredstva će se uplaćivati korisnicima sufinanciranja po dostavi dokaza o izvršenoj uplati za skupljanje i odvoz komunalnog otpada.

UVJETI ZA SUFINANCIRANJE
1. Pravo na sufinanciranje imaju osobe s navršenih 55 godina života,
2. koje žive same u kućanstvu,
3. čija primanja po osnovi mirovine, socijalne pomoći ili naknade za nezaposlene iznose najviše 1.500,00 kuna mjesečno.
Zahtjevi se mogu podnijeti u Općini Molve.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTJEV:
• preslika osobne iskaznice;
• dokaz o mjesečnim primanjima za prethodni mjesec;
• izjava da osoba živi sama u kućanstvu.

KLASA: 550-01/16-01/13
URBROJ: 2137/17-16-2

Molve, 15. studenog 2016.

Općinski načelnik: Zdravko Ivančan