GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Pretraživanje

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za održavanje javne rasvjete na području općine Molve - ponovljeni naječaj

Na temelju članka 52. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj: 5/13. i 3/15) i članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području općine Molve (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije broj: 12/12), Općinski načelnik Općine Molve donosi

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za održavanje javne rasvjete na području općine Molve