Obavijest 3.9.2013.

Na temelju Odluke o potpori proljetne sjetve poljoprivrednicima s područje Općine Molve (KLASA:320-01/13-01/4 , URBROJ:2137/17-13-1 od 22. srpnja 2013.), Općinski načelnik 3. rujna 2013. objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za potporu proljetne sjetve poljoprivrednicima s područja općine Molve

Općina Molve će u 2013. godini davati potporu za proljetnu sjetvu poljoprivrednicima s područja Općine Molve, upisanim u upisnik poljoprivrednih gospodarstava za čestice prijavljene za izravna plaćanja u poljoprivredi, bez obzira na katastarsku općinu u kojoj se nalaze zasijane površine, za slijedeće proljetne kulture: ječam, zob, kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa, stočni grašak, grah, lucerna, krumpir, kupus, paprika i krastavci.

Podnositelji zahtjeva dužni su zahtjeve podnijeti do 30.rujna 2013. godine uz priloženu dokumentaciju.Obrazac zahtjeva se ispunjava prilikom predaje dokumenata, te se novi zahtjevi nakon navedenog datuma neće uzeti u obzir.

Dokumenti:
Javni poziv - proljetna sjetva 2013
Zahtjev za proljetnu sjetvu / doc.

Općinski načelnik
Zdravko Ivančan,mag.ing.agr.

Obavijest 24.6.2013.

Na temelju Odluke općinskog vijeća o subvenciji usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u 2013. Godini,Općinski načelnik Općine Molve obavještava vlasnike- držatelje stoke s područja Općine Molve da će Općina Molve od 1. srpnja subvencionirati u 100%-om iznosu .

a) umjetno osjemenjivanje plotkinja:
- junica i krava po prvi puta osjemenjenoj plotkinji, a osjemenjivanje se vrši dok plotkinja ne ostane gravidna
- nazimica i krmača po prvi puta osjemenjenoj plotkinji,

b) uslugu pregleda svinjskog mesa na trihinelu prilikom klanja za vlastite potrebe.
Umjetno osjemenjivanje i pregled mesa u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine plaćat će se na temelju ispostavljenih računa veterinarske stanice koja je izvršila uslugu.

Dokumenti:
Javni poziv - umjetno osjemenjivanje 2013
Zahtjev za subvencioniranje / doc.

Općinski načelnik
Zdravko Ivančan,mag.ing.agr.

Stranica 17 od 17