Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potporu proljetne sjetve poljoprivrednicima s područja općine Molve u 2017. godini

Na temelju članka 52. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13 i 3/15) i članka 3. Odluke o potpori proljetne sjetve poljoprivrednicima s područje Općine Molve za 2017. godinu (KLASA:320-01/17-01/3, URBROJ:2137/17-17-1 od 10. veljače 2017.), Općinski načelnik 23. veljače 2017. objavljuje

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potporu proljetne sjetve poljoprivrednicima s područja općine Molve u 2017. godini

Odluka o potpori proljetne sjetve poljoprivrednicima s područja Općine Molve za 2017. godinu

Preuzmite ZAHTJEV

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za premije osiguranja usjeva, nasada i stoke

Na temelju članka 52. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13 i 3/15) i članka 5. Odluke o potporama za premije osiguranja usjeva, nasada i stoke KLASA: 320-01/17-01/1, URBROJ: 2137/17-17-1 općinski načelnik Općine Molve objavljuje

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za premije osiguranja usjeva, nasada i stoke

Odluka o potporama za premije osiguranja usjeva, nasada i stoke

Preuzmite ZAHTJEV

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u 2017. u godini

Na temelju Odluke o subvenciji usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u 2017. godini (KLASA:320-08/17-01/24, URBROJ:2137/17-17-1 od 10. veljače 2017.), Općinski načelnik objavljuje

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u 2017. u godini

Odluka o potpori usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u 2017. godini

Preuzmite ZAHTJEV 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje pomoći za školovanje učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Molve za školsku godinu 2015/2016.

Na temelju Odluke o odobravanju pomoći za školovanje učenicima i studentima s područja Općine Molve za školsku godinu 2015/2016. KLASA: 604-02/17-01/1, UR.BROJ: 2137/17-17-1 od 10. veljače 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel općinski načelnik Općine Molve objavljuje

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje pomoći za školovanje učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Molve za školsku godinu 2015/2016.

Odluka o odobravanju pomoći za školovanje učenicima i studentima s područja Općine Molve za školsku godinu 2015/2016.

ZAHTJEV - STUDENTI

ZAHTJEV - UČENICI

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje plaćanja troškova skupljanja i odvoza otpada mještanima Općine Molve koji žive sami u kućanstvu

Na temelju članka 52. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13 i 3/15) i točke III. Odluke o sufinanciranju plaćanja troškova skupljanja i odvoza otpada samcima na području Općine Molve KLASA: 550-01/16-01/13 od 11. studenog 2016., općinski načelnik Općine Molve objavljuje

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje plaćanja troškova skupljanja i odvoza otpada mještanima Općine Molve koji žive sami u kućanstvu

Opširnije...

Javni natječaj za podnošenje prijava udruga s područja Općine Molve u svrhu davanja u zakup na 12 godina društvenog doma u Molve Gredama i društvenog doma u Repašu

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11) i članka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/13), u vezi s člankom 18. i 19. Pravilnika o provedbi mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“ broj 71/16) Općinski načelnik Općine Molve raspisuje

Javni natječaj za podnošenje prijava udruga s područja Općine Molve u svrhu davanja u zakup na 12 godina društvenog doma u Molve Gredama i društvenog doma u Repašu

Preuzmite obrasce:

Obrazac - zahtjev za natječaj

Obrazac za bodovanje

Stranica 3 od 16