Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Molve

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12. i 120/12.) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), a sukladno Planu prijma za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Molve za 2016. godinu, općinski načelnik Općine Molve objavljuje

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Molve

u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za sljedeća radna mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Molve:

1. Viši stručni suradnik za imovinske i pravne poslove, 1 polaznik

Opširnije...

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Molve

KLASA: 112-06/16-01/1
UR.BROJ: 2137/17-16-9
Molve, 22. siječanj 2016.

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12. i 120/12.) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), a sukladno Planu prijma za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Molve za 2016. godinu, općinski načelnik Općine Molve objavljuje

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Molve

Opširnije...

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Molve

KLASA: 112-06/16-01/1
UR.BROJ: 2137/17-16-1
Molve, 08. siječanj 2016.

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12. i 120/12.) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), a sukladno Planu prijma za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Molve za 2016. godinu, općinski načelnik Općine Molve objavljuje
JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Molve

Opširnije...

Stranica 5 od 16