JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Molve

KLASA: 112-06/16-01/1
UR.BROJ: 2137/17-16-1
Molve, 08. siječanj 2016.

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12. i 120/12.) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), a sukladno Planu prijma za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Molve za 2016. godinu, općinski načelnik Općine Molve objavljuje
JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Molve

Opširnije...

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje redovne kamate OPG-ima i zadrugama - korisnicima kredita HBOR-a

Na temelju članka 52. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije“ broj 5/13 i 3/15) i Odluke o odobravanju sredstava za sufinanciranje kamate obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima uključenim u Operativne pograme razvitka govedarske i svinjogojske proizvodnje po kreditu HBOR-a KLASA: 403-02/15-01/4 općinski načelnik Općine Molve objavljuje

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje redovne kamate OPG-ima i zadrugama - korisnicima kredita HBOR-a

Opširnije...

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje redovne kamate i troškova obrade stambenih kredita za mlade

Na temelju članka 52. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13 i 3/15) i točke III. Odluke o sufinanciranju redovne kamate i troškova obrade stambenih kredita za mlade KLASA: 370-03/15-01/4, općinski načelnik Općine Molve objavljuje

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje redovne kamate i troškova obrade stambenih kredita za mlade

Opširnije...

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za odobravanje pomoći za školovanje

Na temelju Odluke o odobravanju pomoći za školovanje učenicima i studentima s područja Općine Molve za školsku godinu 2014/2015. (KLASA: 604-02/15-01/1, UR.BROJ: 2137/17-15-1 od 13. studenog
2015. godine), Jedinstveni upravni odjel Općine Molve objavljuje

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za odobravanje pomoći za školovanje UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE MOLVE ZA ŠKOLSKU GODINU 2014/2015.

ZAHTJEV UČENICI

ZAHTJEV STUDENTI

 

JAVNI POZIV Za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija troškova izobrazbe o održivoj uporabi pesticida za poljoprivrednike-profesionalne korisnike s područja Općine Molve

Na temelju članka 52. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13) i članka 1. Odluke o subvencioniranju troškova izobrazbe za poljoprivrednike-profesionalne korisnike KLASA: 320-01/15-01/2, od 3. veljače 2015. općinski načelnik Općine Molve objavljuje

JAVNI POZIV
Za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija troškova izobrazbe o održivoj uporabi pesticida za poljoprivrednike-profesionalne korisnike s područja Općine Molve

Opširnije...

Stranica 6 od 16