Prijava štete od elementarne nepogode

Općina Molve obavještava sve poljoprivrednike s područja općine Molve kojima su oštećene poljoprivredne kulture i objekti od poplave da dođu u Općinu Molve podnijeti prijavu štete od elementarne nepogode-poplave:

Uz PRIJAVU treba donijeti:

- LIST B (obrazac prijave poticaja za 2014. god.) ili ispis POSJEDOVNOG LISTA, (za one koji nisu u sustavu poticaja),

- ispis GRUNTOVNOG IZVADKA (za one koji imaju oštećene objekte),

- IBAN i

- OIB.

OBRAZAC PRIJAVE (EN-P)  može se preuzeti sa internet stranica www.molve.hr te popunjen dostaviti sa svim prilozima u Općinu Molve.

Javno nadmetanje za prodaju osobnog vozila

Temeljem članka 52. Statuta Općine Molve (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije br. 5/2013) i Zaključka Općinskog vijeća Općine Molve o prodaji službenog vozila Općine Molve od 16. svibnja 2014. godine, Općinski načelnik Općine Molve oglašava

Javno nadmetanje za prodaju osobnog vozila 

I. PREDMET PRODAJE:

Osobno vozilo marke Audi A6 2.7 TDI Quattro, diesel, Euro IV, 2698 cm3, siva boja, god. proizvodnje 2006.
Podatke o osobnom automobilu koji je predmet ovog javnog nadmetanja zainteresirani mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Molve ili na telefon 048 892 024.

Opširnije...

Popis dobitnika za najbolju poduzetničku ideju na području Općine Molve u 2014. god.

Povjerenstvo za odabir najboljih poduzetničkih ideja u sastavu: Mirko Paša - predsjednik, Zlatko Senjan, Damir Vincek, Mirko Mihaljić i Darko Cuzek - članovi, sukladno uvjetima raspisanog javnog natječaja objavljenog u Podravskom listu od 24.02.2014. za podnošenje prijava za najbolju poduzetničku ideju na području općine Molve u 2014. godini i zapisnika s 4. sjednice povjerenstva, razmatralo je i odabralo 3 najbolje poduzetničke ideje i to su:

1. mjesto - Piskor Josipa iz Molva, P. Preradovića 4, za ideju: "Proizvodnja peleta od piljevine i iverja",
2. mjesto - Lončar Josip iz Molva, P. Preradovića 2, za ideju: "Proizvodnja kamenih agregata recikliranjem" i
3. mjesto - Ivančan Marina iz Molva, Marijanska 51, za ideju: "Gradnja mini sirane u sklopu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva".

Dobitnicima najboljih poduzetničkih ideja dodijeliti će se 3 novčane nagrade i to:
- za 1. mjesto u iznosu od 15.000,00 kn,
- za 2. mjesto u iznosu od 10.000,00 kn,
- za 3. mjesto u iznosu od 5.000,00 kn.

KLASA: 061-01/14-01/01
UR.BROJ: 2137/17-14-18
Molve, 23. 06. 2014.
Općinski načelnik Općine Molve
Zdravko Ivančan, mag.ing.agr.

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Molve

Na temelju članka 16. Odluke o javnim priznanjima Općine Molve (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije br. 9/96 i 11/96), Općinski načelnik Općine Molve objavljuje

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Molve za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Molve, a poglavito za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, umjetnosti, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša, zaštite od požara te drugih javnih djelatnosti.

Opširnije...

Stranica 10 od 15