Odluka o raspisivanju javnog natječaja održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - zimska služba

Na temelju članka 52. Statuta Općine Molve (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije broj: 5/13. i 3/15) i članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području općine Molve (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije broj: 12/12), Općinski načelnik Općine Molve donosi

Odluku o raspisivanju javnog natječaja održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - zimska služba

Odluka o raspisivanju javnog natječaja malčiranje javnih površina na području općine Molve

Na temelju članka 52. Statuta Općine Molve (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije broj: 5/13. i 3/15) i članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području općine Molve (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije broj: 12/12), Općinski načelnik Općine Molve donosi

Odluku o raspisivanju javnog natječaja malčiranje javnih površina na području općine Molve

Odluka o produženju javnog natječaja za malčiranje javnih površina

Odluka o raspisivanju javnog natječaja održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva na području općine Molve

Na temelju članka 52. Statuta Općine Molve (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije broj: 5/13. i 3/15) i članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području općine Molve (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije broj: 12/12), Općinski načelnik Općine Molve donosi

Odluku o raspisivanju javnog natječaja održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva na području općine Molve

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potporu za suzbijanje zaraznih bolesti putem odstrela grabežljivaca

Na temelju članka 52. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13 i 3/15) i članka 4. Odluke o suzbijanju zaraznih bolesti putem odstrela grabežljivaca (KLASA:320-01/17-01/2, URBROJ:2137/17-17-1 od 10. veljače 2017.), Općinski načelnik 23. veljače 2017. objavljuje

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potporu za suzbijanje zaraznih bolesti putem odstrela grabežljivaca

Odluka o suzbijanju zaraznih bolesti putem odstrela grabežljivaca

Preuzmite ZAHTJEV

Stranica 2 od 16