Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Molve

Temeljem članka 391. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („ Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98,137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 36. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ br. 5/103. i 3/15) i Zaključka Općinskog vijeća Općine Molve, KLASA: 372-03/17-01/2, URBROJ: 2137/17-17-1 i 372-03/17-01/3, URBROJ: 2137/17-17-1 od 29. lipnja 2017. godine, Općinski načelnik Općine Molve raspisuje

NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Molve

Postupak izrade Plana gospodarenja otpadom Općine Molve za razdoblje od 2016. do 2021. godine

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Molve od 2017. do 2022. godine

 

Prilog:

Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene Plana gospodarenja otpadom Općine Molve za razdoblje od 2016. do 2021. godine

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Molve za razdoblje od 2016. do 2021. godine

Javni poziv za zapošljavanje

Na temelju Programa javnih radova u 2017. godini, a sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja, načelnik Općine Molve objavljuje

Javni poziv za zapošljavanje 4 (četiri) nezaposlene osoba za poslove na zaštiti i očuvanju okoliša i revitalizaciji javnih površina.

Prijave se mogu podnositi od 11. do 19. travnja 2017. godine.

Obavještavamo sve zainteresirane da su kvote za zapošljavanje ove godine smanjene te nam je od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje omogućeno zaposliti samo četvero radnika prema uvjetima natječaja.

Odluka o raspisivanju javnog natječaja održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - zimska služba

Na temelju članka 52. Statuta Općine Molve (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije broj: 5/13. i 3/15) i članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području općine Molve (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije broj: 12/12), Općinski načelnik Općine Molve donosi

Odluku o raspisivanju javnog natječaja održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - zimska služba

Stranica 1 od 16