Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Molve - pekare

Na temelju  članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11) i članka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/13) Općinski načelnik Općine Molve raspisuje

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Molve - pekare

Obrasci

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje troškova nabave dijela udžbenika za osnovnu školu

Na temelju Odluke o sufinanciranju troškova nabave dijela udžbenika za učenike Osnovne škole Molve za školsku godinu 2017./2018., KLASA: 602-01/17-01/5, UR.BROJ: 2137/17-17-1 od 25. kolovoza 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Molve objavljuje

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje troškova nabave dijela udžbenika

UČENICIMA OSNOVE ŠKOLE MOLVE S PODRUČJA OPĆINE MOLVE ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Opširnije...

Poziv za dostavu ponuda - nabava usluga posredovanja u prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Molve

Poziv za dostavu ponuda - nabava usluga posredovanja u prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Molve 

a) nekretnina u Novom Vinodolskom, upisana u zk.ul.br. 3069, k.o. Novi, k.č.br. 3200/1 dvije zgrade, 3 garaže i dvorište površine 1.762 m2

b) nekretnina u Selinama, upisana u zk.ul.br. 541, k.o. Seline, k.č.br. 5214 pašnjak površine 1.038 m2 

Rok za dostavu ponuda: 15.9.2017. do 9.00 sati.

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Molve

Temeljem članka 391. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („ Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98,137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 36. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ br. 5/103. i 3/15) i Zaključka Općinskog vijeća Općine Molve, KLASA: 372-03/17-01/2, URBROJ: 2137/17-17-1 i 372-03/17-01/3, URBROJ: 2137/17-17-1 od 29. lipnja 2017. godine, Općinski načelnik Općine Molve raspisuje

NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Molve

Postupak izrade Plana gospodarenja otpadom Općine Molve za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Molve od 2017. do 2022. godine

Obavještava se zainteresirana javnost da je objavljen Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Molve za razdoblje 2017.- 2022 godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na predloženi Nacrt možete dostaviti putem pošte ili osobno na adresu Općina Molve, Trg kralja Tomislava, 48350 Molve, ili slanjem e-maila na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Prilog:

Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene Plana gospodarenja otpadom Općine Molve za razdoblje od 2016. do 2021. godine

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Molve za razdoblje od 2016. do 2021. godine

Odluka o izmjeni Odluke kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš PGO

Javni poziv za zapošljavanje

Na temelju Programa javnih radova u 2017. godini, a sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja, načelnik Općine Molve objavljuje

Javni poziv za zapošljavanje 4 (četiri) nezaposlene osoba za poslove na zaštiti i očuvanju okoliša i revitalizaciji javnih površina.

Prijave se mogu podnositi od 11. do 19. travnja 2017. godine.

Obavještavamo sve zainteresirane da su kvote za zapošljavanje ove godine smanjene te nam je od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje omogućeno zaposliti samo četvero radnika prema uvjetima natječaja.

Stranica 1 od 16