Porez na nekretnine

Poštovani,

obavještavamo Vas da se komunalna naknada ukida 31.12.2017. godine, a od 1.1.2018. godine uvodi se porez na nekretnine te je Općina Molve prema Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16), dužna uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

Člankom 59. Zakona o lokalnim porezima propisano je  da će jedinice lokalne samouprave pozvati poreznog obveznika da dostavi sve ili dio podataka ako njima ne raspolaže odnosno ako se oni bitno razlikuju usporedbom podataka jedinica lokalne samouprave sa podacima dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave). Ukoliko se traženi podaci ne dostave ili ako se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže Općina dobivenim od državnih institucija, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže Općina s najvišim koeficijentima utvrđenim Zakonom za stanje i dob nekretnine.

Opširnije...

Poziv za sudjelovanje u izradi IV. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Molve

Općina Molve pokrenula je Postupak izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Molve (u daljnjem tekstu: IV. IDPPUO).
Sukladno članku 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13, 153/13. i 78/15), izrada navedenog dokumenta podliježe obvezi ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.
U Odluci o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. IDPPUO. U obrascu o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš dani su podaci sukladno Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine" broj 3/17).

Opširnije...

Poziv na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Molve

Općinsko vijeće Općine Molve poziva građane, pravne osobe i druge organizacijske oblike, te njihova tijela na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Molve. Cjelokupni tekst poziva, kriterije za dodjelu i odgovarajuću dokumentaciju možete vidjeti na linku.

Rok za podnošenje pisanih prijedloga je je zaključno s 14. srpnja 2017. godine.

Predsjednik Općinskog vijeća, Zdravko Tuba

Dokument poziva

Obavijest za javni uvid i raspravu za GJ Repaš - Đurđevac

Obavještavamo vlasnike i posjednike šuma, kao i ostale zainteresirane strane da su radovi na izradi Programa gospodarenja za šume privatnih šumoposjednika gospodarske jedinice „Repaš – Đurđevac“ s važnošću od 01.01.2016. do 31.12.2025. pri kraju. Ovaj program gospodarenja šumama šumoposjednika obuhvaća sljedeće katastarske općine: Čepelovac, Delovi, Đurđevac I, Đurđevac II, Gola, Gotalovo, Hampovica, Hlebine, Javorovac, Kalinovac, Lepa Greda, Mičetinac, Miholjinec, Molve, Novačka, Novigrad Podravski, Novo Virje, Plavšinac, Severovci, Sigetec, Sveta Ana, Šemovci, Virje i Ždala.

Uvid u Program gospodarenja može se izvršiti od 28.06. do 11.07.2017. u prostorijama Savjetodavne službe u Đurđevcu, Trg Svetog Jurja 5, svakim radnim danom od 8 – 11 sati.

Javna rasprava će se održati u srijedu, 12.07.2017. s početkom u 11 sati u prostorijama društvenog doma u Virju na adresi Trg dr. Franje Tuđmana bb, 48 326 Virje.

Nikola Sever, mag.ing. šum
stručni suradnik za šume šumoposjednika
099 490 3852
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Obavijest pravnim i fizičkim osobama

Agencija za poljoprivredno zemljište obavještava fizičke i pravne osobe na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, zahtjev za sklapanje Ugovora o privremenom korištenju sukladnom članku 48. stavku 1. Zakona i Naputku.

Podnositelji zahtjeva obvezni su uz zahtjev za sklapanje ugovora priložiti potvrdu o mirnom posjedu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koju izdaje jedinica lokalne samouprave na čijem se području to poljoprivredno zemljište nalazi.

Naputak i obrazac zahtjeva možete pročitati i preuzeti na slijedećem linku 

http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/obavijest-fizi%C4%8Dkim-i-pravnim-osobama/

 

Obavijest GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica

Obavještavamo korisnike da će Komunalac u četvrtak, 15. lipnja (Tijelovo) i 22. lipnja (Dan antifašističke borbe), odvoz otpada obavljati prema redovitom rasporedu.

GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica

Stranica 1 od 8