GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Pretraživanje

Obavijest

Poštovani mještani,
obavještavamo Vas da je Općinsko vijeće na svojoj 49. sjednici donijelo sljedeće odluke:

1) Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete s područja Općine Molve rođeno u 2017. godini.

Pomoć se i nadalje daje u iznosu od 20.000,00 kuna, a isplata će se izvršiti u tri rate i to: prva rata od 7.000,00 kuna isplatiti u roku od 6 mjeseci po podnošenju zahtjeva, druga rata od 6.500,00 kuna u 2018. godini, a treća rata od 6.500,00 kuna u 2019. godini.

2) Odluka o odobravanju pomoći za školovanje učenicima i studentima s područja Općine Molve za školsku godinu 2015/2016.
Pravo na pomoć imaju redovni i izvanredni učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Molve, koji su 2016. godine uspješno završili razred u iznosu od 4000,00 kuna godišnje, te redovni i izvanredni studenti u iznosu od 7000,00 kuna. Uskoro će se objaviti Javni poziv koji će trajati do 30.06.2017. godine

3) Odluka o potpori usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u 2017. godini.
Potpore za usluge umjetnog osjmenjivanja iznose: za junice i krave 250,00 kn, za nazimice i krmače 115,00 kn. Držatelji krmača koji umjetno osjemenjivanje ne vrše putem veterinarske stanice, ostvaruju pravo na potporu u iznosu od 150,00 kn po rasplodnoj krmači.

4) Odluka o potporama za premije osiguranja usjeva, nasada i stoke.
Potpora osiguranja se odobrava u visini 40% iznosa ugovorene premije osiguranja za 2016. godinu, ali najviše do 20.000,00 kn po pojedinom osiguraniku (poljoprivrednicima i lovačkim društvima).

5) Odluka o suzbijanju zaraznih bolesti putem odstrela grabežljivaca.
Lovcima će se davati potpore za suzbijanje zaraznih bolesti putem odstrela grabežljivaca: lisica i čagalja, zatečenih na području lovišta Općine Molve. Potpora iznosi 100,00 kuna po odstrijeljenom grabežljivcu. Najviši ukupni godišnji iznos ove potpore koju jedan korisnik može ostvariti iznosi 1.000,00 kuna.

6) Odluka o potpori proljetne sjetve poljoprivrednicima s područja Općine Molve za 2017. godinu.
Općina Molve davati će potpore za proljetne sjetve ratarskih i povrtlarskih kultura u 2017. godini. Proljetne kulture čija se sjetva subvencionira su: ječam, zob, kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa, stočni grašak, grah, lucerna, krumpir, kupus, paprika, krastavci, krmno bilje i tikve. Najveći odobreni iznos po jednom korisniku može iznositi 2.000,00 kuna. Javni poziv trajat će od 15. ožujka do 5. svibnja 2017. godine.

7) Odluka o izmjeni Odluke o subvencioniranju troškova ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Molve.
Ovom odlukom produžen je rok za podnošenje zahtjeva do kraja 2017. godine

Sve dosadašnje odluke iz prijašnjih godina o subvencijama i pomoćima bit će isplaćene tokom 2017. godine, a ovisno o priljevu financijskih sredstava.

S poštovanjem,

Općinski načelnik, Zdravko Ivančan