GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Pretraživanje

Poziv za sudjelovanje u izradi IV. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Molve

Općina Molve pokrenula je Postupak izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Molve (u daljnjem tekstu: IV. IDPPUO).
Sukladno članku 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13, 153/13. i 78/15), izrada navedenog dokumenta podliježe obvezi ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.
U Odluci o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. IDPPUO. U obrascu o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš dani su podaci sukladno Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine" broj 3/17).

Na temelju kriterija za utvrđivanje utjecaja IV. IDPPUO, molimo Vas za mišljenje o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za područje Vaših nadležnosti.
Molimo da nam u roku od 30 dana od dana primitka ovog zahtjeva, dostavite mišljenje na adresu: Općina Molve, Trg kralja Tomislava 32, 48327 Molve.
Temeljem navedenog, procijenit će se mogućnost značajnih negativnih utjecaja IV. IDPPUO na okoliš i ekološku mrežu te daljnja procedura izrade.
S poštovanjem,

Pročelnica, Mirjana Matoš

U prilogu:

  1. Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene IV. IDPPUO,
  2. Obrazac o ocjeni potrebe strateške procjene utjecaja na okoliš