GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Pretraživanje

Porez na nekretnine

Poštovani,

obavještavamo Vas da se komunalna naknada ukida 31.12.2017. godine, a od 1.1.2018. godine uvodi se porez na nekretnine te je Općina Molve prema Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16), dužna uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

Člankom 59. Zakona o lokalnim porezima propisano je  da će jedinice lokalne samouprave pozvati poreznog obveznika da dostavi sve ili dio podataka ako njima ne raspolaže odnosno ako se oni bitno razlikuju usporedbom podataka jedinica lokalne samouprave sa podacima dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave). Ukoliko se traženi podaci ne dostave ili ako se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže Općina dobivenim od državnih institucija, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže Općina s najvišim koeficijentima utvrđenim Zakonom za stanje i dob nekretnine.

Pozivaju se vlasnici i korisnici nekretnina na području Općine Molve – stambenog prostora, poslovnog prostora, garažnog prostora i drugih pomoćnih te ostalih prostora bez namjene, zemljišta koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti i neizgrađenog građevinskog zemljišta da radi ustrojavanja i vođenja EVIDENCIJE O NEKRETNINAMA I POREZNIM OBVEZNICIMA plaćanja poreza na nekretnine, te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine, dostave podatke  o poreznim obveznicima i o nekretnini na priloženim OBRASCIMA najkasnije do 31. kolovoza 2017. godine, u Općinu Molve, osobno, putem pošte ili elektroničkim putem na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Poziv za dostavu podataka_stambeni prostor /docx

Poziv za dostavu podataka_poslovni prostor / docx