Obavijest mještanima Općine Molve o davanju u zakup vatrogasnih domova

Općina Molve sprovela je natječaj za društvene domove u Repašu i Molve Gredama, te zaključila ugovore o zakupu. Za dom u Repašu na natječaj se javio DVD Repaš, a za dom u Molve Gredama DVD Molve Grede. Ugovori su sklopljeni na rok od 12 godina, a dati su pod uvjetom da se spomenuta društva javljaju na natječaje EU-Fondova mjere 7.4.-uređenje zgrada. DVD Repaš i Molve Grede su pokrenuli izradu projektne dokumentacije i planiraju se javiti sa projektima za uređenje domova u iznosu od 1,1 milijun kuna po svakom domu početkom iduće godine.

Općinski načelnik, Zdravko Ivančan

Općina Molve pokrenula je postupak javne nabave za nabavu dugoročnih kredita u kunama bez valutne klauzule za izgradnju hale u poslovnoj zoni ZDELJA

Obavještavaju se mještani Općine Molve da je pokrenut postupak nabave dugoročnog kredita za gradnju hale u poslovnoj zoni ZDELJA. Halu bi početkom 2017. godine trebalo graditi selsko komunalno društvo, a iznos sredstava za gradnju hale i kupnju trafostanice je 2,5 milijuna kuna. Hala će biti veličine oko 500m2 i koristit će ga selsko komunalno društvo, a preostali dio hale će se iznajmiti najpovoljnijem obrtu ili firmi koja će se javiti na natječaj. Najmom hale nadamo se da će se pokrenuti nova proizvodnja na području Općine Molve i time omogućiti nova zapošljavanja.

Općinski načelnik, Zdravko Ivančan

Od 1. listopada započinje podnošenje zahtjeva za osiguranje usjeva, životinja i biljaka

U okviru Mjere 17 "Upravljanje rizicima" Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020., podmjere 17.1. "Premije za osiguranje usjeva, životinja i biljaka" korisnicima se dodjeljuje potpora za sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka.

Korisnici su fizičke ili pravne osobe ili grupe fizičkih ili pravnih osoba upisanih u Upisnik poljoprivrednika, a intenzitet potpore je 65% vrijednosti premije osiguranja, najviše 75.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti) godišnje po korisniku. Korisnik potpore mora imati važeću policu osiguranja poljoprivredne proizvodnje u razdoblju za koji podnosi zahtjev za potporom. Polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje od jednog ili više štetnih događaja, i to:

Opširnije...

Obavijest u vezi skupljanja i odvoza otpada na području Općine Molve

Koncesionar za sakupljanje i odvoz otpada za naredno petogodišnje razdoblje je tvrtka Komunalac d.o.o. iz Koprivnice.

Usluga odvoza komunalnog otpada obvezatna je za sva domaćinstva, pravne osobe, obrtnike i ustanove. Komunalni otpad predaje se u standardiziranim plastičnim posudama s kotačima (kantama) zapremine 120 litara.

Mjesečna cijena usluge odvoza komunalnog otpada:
· za kućanstava, pravne osobe, obrte i samostalne djelatnosti je 27,50 kuna po posudi zapremine 120 litara (s uključenim PDV-om)
· za vikend objekte na području Čingi-lingi je 13,75 kuna po posudi zapremine 120 litara (s uključenim PDV-om).

Odvoz otpada vršit će se jednom tjedno, četvrtkom. Mole se mještani da pravovremeno iznesu kante s obzirom da skupljanje otpada počinje nakon 7.00 sati.

LETAK

Zaključak o potpori troškova prehrane učenika Osnovne škole Molve

Temeljem članka 12. Odluke o raspolaganju financijskim sredstvima Općine Molve za socijalnu skrb i razvoj organizacija civilnog društva („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 11/13. i 14/13), u vezi s Programom javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Molve u 2016. godini („Službeni glasnik Općine Molve“ broj 8/15) Općinski načelnik Općine Molve donosi

Zaključak o potpori troškova prehrane učenika Osnovne škole Molve

Opširnije...

Licitacija – prodaja automobila

30. kolovoza 2016. godine u 11,00 sati u prostorijama Općine Molve provesti će se usmeno javno nadmetanje – licitacija za automobil Audi A6.

Detalji o automobilu i licitaciji na linku.

Jedinstveni Upravni Odjel Općine Molve

Stranica 3 od 8