Od 1. listopada započinje podnošenje zahtjeva za osiguranje usjeva, životinja i biljaka

U okviru Mjere 17 "Upravljanje rizicima" Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020., podmjere 17.1. "Premije za osiguranje usjeva, životinja i biljaka" korisnicima se dodjeljuje potpora za sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka.

Korisnici su fizičke ili pravne osobe ili grupe fizičkih ili pravnih osoba upisanih u Upisnik poljoprivrednika, a intenzitet potpore je 65% vrijednosti premije osiguranja, najviše 75.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti) godišnje po korisniku. Korisnik potpore mora imati važeću policu osiguranja poljoprivredne proizvodnje u razdoblju za koji podnosi zahtjev za potporom. Polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje od jednog ili više štetnih događaja, i to:

Opširnije...

Obavijest u vezi skupljanja i odvoza otpada na području Općine Molve

Koncesionar za sakupljanje i odvoz otpada za naredno petogodišnje razdoblje je tvrtka Komunalac d.o.o. iz Koprivnice.

Usluga odvoza komunalnog otpada obvezatna je za sva domaćinstva, pravne osobe, obrtnike i ustanove. Komunalni otpad predaje se u standardiziranim plastičnim posudama s kotačima (kantama) zapremine 120 litara.

Mjesečna cijena usluge odvoza komunalnog otpada:
· za kućanstava, pravne osobe, obrte i samostalne djelatnosti je 27,50 kuna po posudi zapremine 120 litara (s uključenim PDV-om)
· za vikend objekte na području Čingi-lingi je 13,75 kuna po posudi zapremine 120 litara (s uključenim PDV-om).

Odvoz otpada vršit će se jednom tjedno, četvrtkom. Mole se mještani da pravovremeno iznesu kante s obzirom da skupljanje otpada počinje nakon 7.00 sati.

LETAK

Zaključak o potpori troškova prehrane učenika Osnovne škole Molve

Temeljem članka 12. Odluke o raspolaganju financijskim sredstvima Općine Molve za socijalnu skrb i razvoj organizacija civilnog društva („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 11/13. i 14/13), u vezi s Programom javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Molve u 2016. godini („Službeni glasnik Općine Molve“ broj 8/15) Općinski načelnik Općine Molve donosi

Zaključak o potpori troškova prehrane učenika Osnovne škole Molve

Opširnije...

Licitacija – prodaja automobila

30. kolovoza 2016. godine u 11,00 sati u prostorijama Općine Molve provesti će se usmeno javno nadmetanje – licitacija za automobil Audi A6.

Detalji o automobilu i licitaciji na linku.

Jedinstveni Upravni Odjel Općine Molve

U pripremi je novi broj MIL-a

Molimo sve predstavnike udruga i društava s područja Općine Molve da nam svoje materijale dostave do 1. rujna 2016. godine na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., adresu Potočna 1, Koprivnica ili u općinu Molve.

Hvala!

Obavijest o početku košnje kanala III i IV reda

Obavještavamo Vas da ćemo dana 24.08.2016.g. započeti s košnjom kanala III i IV reda (većinom kanali koji služe za melioracijsku odvodnju poljoprivrednih površina).

Stoga Vas molimo da obavijestite zakupce poljoprivrednih površina u vlasništvu općina i gradova, a po mogućnosti i ostale vlasnike poljoprivrednog zemljišta, da uberu / siliraju kukuruz i ostale poljoprivredne kulture koje se nalaze uz odvodne kanale, kako bi izbjegli stvaranje nepotrebnih šteta prolaskom strojeva za košnju kanala.

HRVATSKE VODE, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Bistra" Đurđevac

Stranica 4 od 9