Poziv za sudjelovanje u izradi IV. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Molve

Općina Molve pokrenula je Postupak izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Molve (u daljnjem tekstu: IV. IDPPUO).
Sukladno članku 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13, 153/13. i 78/15), izrada navedenog dokumenta podliježe obvezi ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.
U Odluci o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. IDPPUO. U obrascu o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš dani su podaci sukladno Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine" broj 3/17).

Opširnije...

Poziv na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Molve

Općinsko vijeće Općine Molve poziva građane, pravne osobe i druge organizacijske oblike, te njihova tijela na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Molve. Cjelokupni tekst poziva, kriterije za dodjelu i odgovarajuću dokumentaciju možete vidjeti na linku.

Rok za podnošenje pisanih prijedloga je je zaključno s 14. srpnja 2017. godine.

Predsjednik Općinskog vijeća, Zdravko Tuba

Dokument poziva

Obavijest za javni uvid i raspravu za GJ Repaš - Đurđevac

Obavještavamo vlasnike i posjednike šuma, kao i ostale zainteresirane strane da su radovi na izradi Programa gospodarenja za šume privatnih šumoposjednika gospodarske jedinice „Repaš – Đurđevac“ s važnošću od 01.01.2016. do 31.12.2025. pri kraju. Ovaj program gospodarenja šumama šumoposjednika obuhvaća sljedeće katastarske općine: Čepelovac, Delovi, Đurđevac I, Đurđevac II, Gola, Gotalovo, Hampovica, Hlebine, Javorovac, Kalinovac, Lepa Greda, Mičetinac, Miholjinec, Molve, Novačka, Novigrad Podravski, Novo Virje, Plavšinac, Severovci, Sigetec, Sveta Ana, Šemovci, Virje i Ždala.

Uvid u Program gospodarenja može se izvršiti od 28.06. do 11.07.2017. u prostorijama Savjetodavne službe u Đurđevcu, Trg Svetog Jurja 5, svakim radnim danom od 8 – 11 sati.

Javna rasprava će se održati u srijedu, 12.07.2017. s početkom u 11 sati u prostorijama društvenog doma u Virju na adresi Trg dr. Franje Tuđmana bb, 48 326 Virje.

Nikola Sever, mag.ing. šum
stručni suradnik za šume šumoposjednika
099 490 3852
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Obavijest pravnim i fizičkim osobama

Agencija za poljoprivredno zemljište obavještava fizičke i pravne osobe na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, zahtjev za sklapanje Ugovora o privremenom korištenju sukladnom članku 48. stavku 1. Zakona i Naputku.

Podnositelji zahtjeva obvezni su uz zahtjev za sklapanje ugovora priložiti potvrdu o mirnom posjedu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koju izdaje jedinica lokalne samouprave na čijem se području to poljoprivredno zemljište nalazi.

Naputak i obrazac zahtjeva možete pročitati i preuzeti na slijedećem linku 

http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/obavijest-fizi%C4%8Dkim-i-pravnim-osobama/

 

Obavijest GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica

Obavještavamo korisnike da će Komunalac u četvrtak, 15. lipnja (Tijelovo) i 22. lipnja (Dan antifašističke borbe), odvoz otpada obavljati prema redovitom rasporedu.

GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica

Obavijest

Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske „Lado“ najavljuje veliki plesni koncert u zagrebačkoj „Areni“ 03.06.2017. s početkom u 20,00 sati. Koncert nosi naziv „Ispod duba stoljetnoga“.

Pozivamo sve zainteresirane udruge s područja općine Molve da se udruže i zajedno organiziraju za ovaj spektakularni koncert.

Možete se javiti  predsjednici KUD-a Molve.

Izgradnja mjesne knjižnice u Molvama

Prema posljednjim informacijama iz Koprivničko-križevačke županije, od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije osigurana su sredstva u iznosu od 750.000,00 kuna u namjenu izgradnje knjižnice u Molvama.

Preostali dio sredstava do 1.100.000,00 kuna, kolika je vrijednost ovog projekta, trebao bi se dobiti iz proračuna naše županije te Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Knjižnica na čiju izgradnju čekamo već gotovo desetljeće, trebala bi ove godine i zaživiti.

Stranica 2 od 9