GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Pretraživanje

Nadopuna obavijesti fizičkim i pravnim osobama

Agencija za poljoprivredno zemljište obavještava fizičke i pravne osobe na koje se odnose Odluke o davanju u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost IZDAJE DOPUNU UPUTE za provedbu naputka ministra poljoprivrede za postupanje.

Dopuna upute može se preuzeti na slijedećem linku

http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/dopuna-upute/