Javna nabava 2015.

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.- Odluka Ustavnog suda) objavljuje se

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA 2015. GODINA

 

Na temelju članka 20. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda) i članka 52. Statuta Općine Molve ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" br. 5/13), Općinski načelnik Općine Molve dana 30. 12. 2015. donio je

IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE MOLVE ZA 2015. GODINU

 

Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve temeljem zakona o javnoj nabavi i općinskog Statuta donio je izmjene i dopune plana nabave Općine Molve za 2015. godinu. Plan je stupio na snagu 11. rujna, a izmjene i dopune možete pogledati ovdje u prilogu.

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE MOLVE ZA 2015. GODINU

 

Na temelju članka 20. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda) i članka 52. Statuta Općine Molve ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" br. 5/13), Općinski načelnik Općine Molve dana 30. 06. 2015. donio je

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE MOLVE ZA 2015. GODINU

 

Na temelju članka 20. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda) i članka 52. Statuta Općine Molve ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" br. 5/13), Općinski načelnik Općine Molve dana 31. 03. 2015. donio je

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE MOLVE ZA 2015. GODINU

 

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda) i članka 52. Statuta Općine Molve ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" br. 5/13), Općinski načelnik Općine Molve dana 20. 02. 2015. donio je

PLAN NABAVE OPĆINE MOLVE ZA 2015. GODINU

Javna nabava 2014.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 52. Statuta Općine Molve ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" br. 5/13), Općinski načelnik Općine Molve dana 31.01.2014. donio je Plan nabave za 2014. godinu.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE MOLVE za 2014. godinu

II. izmjene i dopune Plana nabave za 2014.

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2014.

Plan nabave za 2014.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za nabavu udžbenika i radnih bilježnica za šk.god. 2014/2015. za učenike Osnovne škole Molve (s područja općine Molve)

TROŠKOVNIK - udžbenici i radne bilježnice šk god 2014/2015

 

 

Javna nabava

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Članak 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine br. 90/11.) propisuje da naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi ako je u sukobu interesa.

Sukobom interesa iz članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11.) (dalje: Zakon) smatraju se slijedeći odnosi naručitelja i gospodarskog subjekta:
1. ako predstavnik naručitelja istovremeno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili
2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5% .
Predstavnikom naručitelja u smislu Zakona smatra se:
1. čelnik tijela naručitelja, član upravnog ili nadzornog tijela naručitelja,
2. ovlašteni predstavnici naručitelja u pojedinom postupku javne nabave i
3. druge osobe koje imaju utjecaj na odlučivanje i/ili druge radnje u vezi s pojedinim postupkom javne nabave .
Naručitelji ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi s tim gospodarskim subjektima ni u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja. Ti gospodarski subjekti ne smiju biti ni podizvoditelji odabranom ponuditelju. Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi ni kada je s gospodarskim subjektom, uključujući i prethodni stavak, povezana osoba predstavnika naručitelja. Povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća sestre i posvojitelji, odnosno posvojenik predstavnika naručitelja (čelnik tijela, član uprave ili NO), osim ako je povezana osoba poslovne udjele ili dionice stekla u razdoblju od najmanje dvije godine prije imenovanja/stupanja na dužnost predstavnika naručitelja s kojim je povezana.
Zabrana sklapanja ugovora odnosi se i na slučaj kada je predstavnik naručitelja ili s njime povezana osoba prenijela svoje udjele u vlasništvu na drugu osobu ili posebno tijelo (povjerenika) sukladno posebnim propisima o sprječavanju sukoba interesa.
Stoga sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi OPĆINA MOLVE obavještava:
Ne postoje gospodarski subjetki s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11.).

Plan nabave za 2016.

Plan nabave za 2015.

Plan nabave za 2014.

Plan nabave za 2013.

Plan nabave za 2012, 2011, 2010.

Javna nabava 2013

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

III. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2013. (srpanj 2013.)
II. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2013. (svibanj 2013.)
PLAN NABAVE ZA 2013.

 

06.09.2013. - JAVNI NATJEČAJ - zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Molve - pekare i trgovine

Ponudbeni list za pekaru

22.08.2013. - JAVNI NATJEČAJ - zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Molve - bivše hale "POLER"
(s ponudbenim listom i izjavom)

06.08.2013. - objavljena JAVNA NABAVA - asfaltiranje parkirališta iza crkve u Repašu i dijela kolnika u Repašu

26.07.2013. - objavljena JAVNA NABAVA - nabava radnih bilježnica i zbirka zadataka za šk.god. 2013/2014. za učenike Osnovne škole Molve s prebivalištem na području Općine Molve - ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 31. 07. 2013.

11.07.2013. -JAVNI NATJEČAJ za podnošenje ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva na području općine Molve u 2013. i 2014. godini (s ponudbenim listom i izjavom) 

31.01.2012. - popis gospodarskih subjekata s kojima OPĆINA MOLVE, kao javni naručitelj, ne smije sklapati Ugovore o javnoj nabavi
Članak 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine br. 90/11.) propisuje da naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi ako je u sukobu interesa.

Sukobom interesa iz članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11.) (dalje: Zakon) smatraju se slijedeći odnosi naručitelja i gospodarskog subjekta:
1. ako predstavnik naručitelja istovremeno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili
2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5% .

Predstavnikom naručitelja u smislu Zakona smatra se:
1. čelnik tijela naručitelja, član upravnog ili nadzornog tijela naručitelja,
2. ovlašteni predstavnici naručitelja u pojedinom postupku javne nabave i
3. druge osobe koje imaju utjecaj na odlučivanje i/ili druge radnje u vezi s pojedinim postupkom javne nabave .
Naručitelji ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi s tim gospodarskim subjektima ni u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja. Ti gospodarski subjekti ne smiju biti ni podizvoditelji odabranom ponuditelju. Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi ni kada je s gospodarskim subjektom, uključujući i prethodni stavak, povezana osoba predstavnika naručitelja. Povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća sestre i posvojitelji, odnosno posvojenik predstavnika naručitelja (čelnik tijela, član uprave ili NO), osim ako je povezana osoba poslovne udjele ili dionice stekla u razdoblju od najmanje dvije godine prije imenovanja/stupanja na dužnost predstavnika naručitelja s kojim je povezana.
Zabrana sklapanja ugovora odnosi se i na slučaj kada je predstavnik naručitelja ili s njime povezana osoba prenijela svoje udjele u vlasništvu na drugu osobu ili posebno tijelo (povjerenika) sukladno posebnim propisima o sprječavanju sukoba interesa.

Stoga sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi OPĆINA MOLVE obavješatava:
Ne postoje gospodarski subjetki s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11.).

 

Javna nabava 2012., 2011. 2010.

Javna nabava 2012., 2011., 2010.

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

III. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2012. (rujan 2012.)
II. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2012. (lipanj 2012.)
I. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2012. (ožujak 2012.)
PLAN NABAVE ZA 2012.

 

14.12.2012. - REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA 2012.

14.12.2012. - PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA

24.10.2012. - objavljena JAVNA NABAVA - izgradnja pješačkih staza i kolnih prilaza u Molvama, u ulici Mihovila Pavleka Miškine

10.09.2012. - objavljena OBAVIJEST o sklopljenim ugovorima nabava radnih bilježnica i zbirka zadataka za šk. god. 2012/2013. za učenike   Osnovne škole Molve.

03.08.2012. - objavljena OBAVIJEST o sklopljenim ugovorima - izgradnja javne rasvjete u Molvama, u ulicama Mihovila Pavleka Miškine i Petra Preradovića

20.07.2012. - objavljena JAVNA NABAVA - asfaltiranje kolnika u Molvama, u ulicama Ključeci, Konačka i Trg braće Radića - ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 09. 08. 2012. DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE 

16.07.2012. - objavljena JAVNA NABAVA - nabava radnih bilježnica i zbirka zadataka za šk.god. 2012/2013. za učenike Osnovne škole Molve s prebivalištem na području Općine Molve - ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 02. 08. 2012.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - NABAVA RADNIH BILJEŽNICA ZA ŠK.GOD. 2012/2013.

TROŠKOVNIK

12.07.2012. - objavljena OBAVIJEST o sklopljenim ugovorima - izgradnja nogostupa u Molvama, u ulicama Ključeci, Konačka, Trg braće Radića

14.06.2012. - objavljena JAVNA NABAVA - izgradnja kabelske javne rasvjete u Molvama, u ulicama Mihovila Pavleka Miškine i Petra Preradovića - ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 06. 07. 2012. DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE 

07.05.2012. - objavljena JAVNA NABAVA - izgradnja nogostupa u Molvama, u ulicama Ključeci, Konačka, Trg braće Radića - ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 28. 05. 2012. - DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE 

01.02.2012. - Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2011. godini

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA - 2010. i 2011.