Kontaktirajte nas OVDJE.

Odluka o zabrani sklapanja pravnih poslova

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Rekonstrukcija društvenog doma u Repašu

- Odluka o izmjeni Odluke o subvencioniranju troškova ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Molve

Odluka o izmjenama Odluke o odobravanju pomoći za školovanje učenicima i studentima s područja Općine Molve za školsku godinu 2015/2016.

Odluka o izmjenama Odluke o potpori usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u 2018. godini

Odluka o sufinanciranju troškova nabave dijela udžbenika za učenike Osnovne škole Molve u školskoj godini 2018./2019.

Odluka o novčanoj pomoći za novozaposlene na području Općine Molve u 2018. godini

Odluka o izmjeni Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete s područja Općine Molve 

Odluka o najvišem dopuštenom iznosu potpora u gospodarstvu na području Općine Molve u 2018. godini

- Program mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Molve

Odluka o financiranju mikročipiranja pasa na području Općine Molve u 2018. godini

Odluka o sufinanciranju uzgoja povrtlarsko-ratarskih kultura na području Općine Molve u 2018. godini

Odluka o potpori usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u 2018. godini

- Odluka o izmjeni Odluke o subvencioniranju troškova ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Molve

Stranica 1 od 3

© 2018 Općina Molve. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg