Kontaktirajte nas OVDJE.

Poduzetničke zone

Na području Općine Molve postoje 3 poduzetničke zone i to: "Zdelja", "Brzdeljeva" i poslovna zona "Molve Grede" u kojoj djeluju 2 firme (pogon za peradu uljane repice "BIO-ULJARICE" d.o.o. i pogon za proizvodnju drvene ambalaže "KOLEKS" vl. Ivan Kolarević).

Poslovna zona "Zdelja" sastoji se od kat. čestice 4469/1 (6.754m2), dok poslovna zona "Brzdeljeva" sastoji se od kat. čestica 4492/1, 4492/2, 4495, 4496/1, 4496/2, 4498, 4499, 4500 i 4501 ukupne površine 2,8514 ha. Sve čestice u vlasništvu su Općine Molve.

Čestice u poslovnoj zoni "Molve Grede" darovane su navedenim firmama i trenutno nema slobodnih čestica.

DETALJNI PLAN UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE "BRZDELJEVA"

 

© 2018 Općina Molve. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg