GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Pretraživanje

Pristup informacijama

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Općini Molve:
putem telefona na broj: 048/892-024 
putem faxa na broj: 048/892-294
putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
poštom na adresu: Općina Molve, Trg kralja Tomislava 32, 48 327 Molve

Službenica za informiranje: Mirjana Matoš

Zahtjev možete preuzeti na sljedećoj poveznici: Zahtjev za pristup informacijama / doc

Općina Molve ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz Zakona o pravu na pristup informacijama (koji su objavljeni u NN 38/11). Navedeni Kriteriji ostaju na snazi do stupanja na snagu kriterija za određivanje visine naknade i načina naplate naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13), koje će propisati Povjerenik za informiranje.

Najčešće tražene informacije su: podaci u vezi plaćanja komunalnog doprinosa, komunalne naknade, naknade za ozakonjenje bespravno izgrađenih objekata, naknade za odvoz komunalnog otpada, preslike akata te financijski podaci.

 

Obavijest u vezi uočavanja nepravilnosti

Prijavu nepravilnosti možete podnijeti Općini Molve

  • na Obrascu za prijavu nepravilnosti / doc
  • putem telefona na broj: 048/892-021,
  • putem faxa na broj: 048/892-294
  • putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • poštom na adresu: Općina Molve, Trg kralja Tomislava 32, 48 327 Molve

Službenik za informiranje: Mirjana Matoš

ODLUKA O IMENOVANJU