GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Pretraživanje

Podaci o izvoru financiranja, proračunu i izvršenju proračuna

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

I izmjene Plana razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2017. - 2019. godine

PRORAČUN OPĆINE MOLVE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2017. - 2019. godine

 

Upute za izradu Proračuna Općine Molve za razdoblje 2017.-2019. godine

Prijedlog Proračuna 2017. i projekcije 2018. i 2019. 

Plan razvojnih programa prijedlog načelnika 2017 - 2019

 

III. izmjene i dopune Proračuna 2016. i projekcije 2017. i 2018. opći dio

III. izmjene i dopune Proračuna 2016. i projekcije 2017. i 2018. posebni dio

Plan razvojnih programa - III Izmjene Proračuna

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2016. GODINU

Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Molve za razdoblje I. - VI. 2016. godine 

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine

 

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Molve - Sastavni dio II. izmjena Proračuna općine Molve za 2016. godinu

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2016. - 2018. godine - sastavni dio I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Molve za 2016. i projekcija za 2017. i 2018.

PRORAČUN OPĆINE MOLVE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2016. - 2018. godine

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2015. GODINU

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE MOLVE ZA 2015. – GODIŠNJE IZVRŠENJE

OBRAZLOŽENJE ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

IV. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2015. - 2017. godine - sastavni dio IV. Izmjene i dopune proračuna Općine Molve za 2015. i projekcija za 2016. i 2017.

 

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2015. - 2017. godine - sastavni dio III. Izmjene i dopune proračuna Općine Molve za 2015. i projekcija za 2016. i 2017.

OBRAZLOŽENJE ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2015. GODINE

 

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2015. - 2017. godine - sastavni dio II. Izmjene i dopune proračuna Općine Molve za 2015. i projekcija za 2016. i 2017.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2014. GODINU

OBRAZLOŽENJE ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2014. godine

 

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2015. - 2017. godine - sastavni dio I. Izmjene i dopune proračuna Općine Molve za 2015. i projekcija za 2016. i 2017.

 

PRORAČUN OPĆINE MOLVE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2015. - 2017. godine

 

OBRAZLOŽENJE ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2014. GODINE

OBRAZLOŽENJE ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2013. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Molve za 2013. godinu

Proračun Općine Molve za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

 

NAZIV /godina broj stranica/

Proračun Općine Molve za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu /2012 13 1274/, /2013 5 365/, /2013 10 868/, /2013 15 1523/

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Molve za prvo polugodište 2013. godine /2013 14 1376/

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Općine Molve za 2012. godinu /2013 5 378/

Zaključak o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Molve za 2012. godinu /2013 5 380/

Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za 2012. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine /2013 5 381/