Kontaktirajte nas OVDJE.

Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.- Odluka Ustavnog suda) objavljuje se

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA 2015. GODINA

 

Na temelju članka 20. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda) i članka 52. Statuta Općine Molve ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" br. 5/13), Općinski načelnik Općine Molve dana 30. 12. 2015. donio je

IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE MOLVE ZA 2015. GODINU

 

Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve temeljem zakona o javnoj nabavi i općinskog Statuta donio je izmjene i dopune plana nabave Općine Molve za 2015. godinu. Plan je stupio na snagu 11. rujna, a izmjene i dopune možete pogledati ovdje u prilogu.

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE MOLVE ZA 2015. GODINU

 

Na temelju članka 20. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda) i članka 52. Statuta Općine Molve ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" br. 5/13), Općinski načelnik Općine Molve dana 30. 06. 2015. donio je

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE MOLVE ZA 2015. GODINU

 

Na temelju članka 20. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda) i članka 52. Statuta Općine Molve ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" br. 5/13), Općinski načelnik Općine Molve dana 31. 03. 2015. donio je

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE MOLVE ZA 2015. GODINU

 

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda) i članka 52. Statuta Općine Molve ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" br. 5/13), Općinski načelnik Općine Molve dana 20. 02. 2015. donio je

PLAN NABAVE OPĆINE MOLVE ZA 2015. GODINU

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 52. Statuta Općine Molve ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" br. 5/13), Općinski načelnik Općine Molve dana 31.01.2014. donio je Plan nabave za 2014. godinu.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE MOLVE za 2014. godinu

II. izmjene i dopune Plana nabave za 2014.

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2014.

Plan nabave za 2014.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za nabavu udžbenika i radnih bilježnica za šk.god. 2014/2015. za učenike Osnovne škole Molve (s područja općine Molve)

TROŠKOVNIK - udžbenici i radne bilježnice šk god 2014/2015

 

 

© 2018 Općina Molve. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg