Kontaktirajte nas OVDJE.

Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.- Odluka Ustavnog suda) objavljuje se

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA 2015. GODINA

 

Na temelju članka 20. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda) i članka 52. Statuta Općine Molve ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" br. 5/13), Općinski načelnik Općine Molve dana 30. 12. 2015. donio je

IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE MOLVE ZA 2015. GODINU

 

Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve temeljem zakona o javnoj nabavi i općinskog Statuta donio je izmjene i dopune plana nabave Općine Molve za 2015. godinu. Plan je stupio na snagu 11. rujna, a izmjene i dopune možete pogledati ovdje u prilogu.

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE MOLVE ZA 2015. GODINU

 

Na temelju članka 20. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda) i članka 52. Statuta Općine Molve ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" br. 5/13), Općinski načelnik Općine Molve dana 30. 06. 2015. donio je

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE MOLVE ZA 2015. GODINU

 

Na temelju članka 20. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda) i članka 52. Statuta Općine Molve ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" br. 5/13), Općinski načelnik Općine Molve dana 31. 03. 2015. donio je

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE MOLVE ZA 2015. GODINU

 

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda) i članka 52. Statuta Općine Molve ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" br. 5/13), Općinski načelnik Općine Molve dana 20. 02. 2015. donio je

PLAN NABAVE OPĆINE MOLVE ZA 2015. GODINU

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 52. Statuta Općine Molve ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" br. 5/13), Općinski načelnik Općine Molve dana 31.01.2014. donio je Plan nabave za 2014. godinu.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE MOLVE za 2014. godinu

II. izmjene i dopune Plana nabave za 2014.

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2014.

Plan nabave za 2014.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za nabavu udžbenika i radnih bilježnica za šk.god. 2014/2015. za učenike Osnovne škole Molve (s područja općine Molve)

TROŠKOVNIK - udžbenici i radne bilježnice šk god 2014/2015

 

 

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Sukladno odredbi članka 76. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.- dalje u tekstu: ZJN 2016.) sukob interesa između naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, a osobito:

1. ako predstavnik naručitelja istodobno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili

2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu toga gospodarskog subjekta s više od 0,5 %.

Temeljem članka 80. stavka 2. ZJN 2016. Općina Molve kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi naručitelj bio u sukobu interesa sukladno članku 76. stavku 1."

 

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

JAVNA NABAVA - POSTUPCI U TIJEKU

 

Plan nabave za 2018. 

Plan nabave za 2017.

Plan nabave za 2016.

Plan nabave za 2015.

Plan nabave za 2014.

Plan nabave za 2013.

Plan nabave za 2012, 2011, 2010.

© 2018 Općina Molve. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg