Kontaktirajte nas OVDJE.

Pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13. i 85/15. - dalje u tekstu: Zakon) uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuje načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjete za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje, te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.

 

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu Općine Molve da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene.

Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Pristup informacijama u Općini Molve omogućuje se pravodobnim objavljivanjem informacija, na lako pretraživ način, na internetskim stranicama, u javnim glasilima, u službenom glasilu – "Službenom glasniku Općine Molve" te davanjem informacija korisniku koji je podnio pisani ili usmeni zahtjev.

 

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti:

  • putem telefona na broj 048/892-021
  • putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • poštom na adresu Općina Molve, Trg kralja Tomislava 32, 48327, Molve

 

Službenik za informiranje: Karolina Franjo, mag.iur.

 

Ostvarivanje prava na pristup informacijama:

Rješenje o imenovanju službenice za informiranje u Općini Molve.pdf

Zahtjev za pristup informaciji.pdf

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije.pdf

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Izvješće za 2018. godinu 

Izvješće za 2017. godinu  / csv

Izvješće za 2016. godinu

© 2018 Općina Molve. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg