Kontaktirajte nas OVDJE.

Podaci o izvoru financiranja, proračunu i izvršenju proračuna

2019. 

Proračun Općine Molve za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Plan razvojnih programa 2019.-2021.godina

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Molve za 2019. godinu

Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja te mjera za stabilno održivo poslovanje i akcijski plan provedbe navedenih mjera

- Prijedlog Proračuna Općine Molve za 2019. i projekcija za 2020. i 2021. godinu

- Plan razvojnih programa 2019.-2021.

 

2018.

V.  Izmjene i dopune Proračuna 2018  i projekcije 2019  i 2020

Plan razvojnih programa  2018-2020. sastavni dio  V. izmjene i dopune Proračuna za  2018.-2020.

IV.  Izmjene i dopune   Proračuna 2018  i projekcije 2019  i 2020 - opći dio

IV.  Izmjene i dopune   Proračuna 2018  i projekcije 2019  i 2020 posebni dio

Plan razvojnih programa  2018-2020 IV. izmjene i dopune Proračuna

III.  Izmjene i dopune Proračuna 2018  i projekcije 2019  i 2020  - opći dio

III.  Izmjene i dopune Proračuna 2018  i projekcije 2019  i 2020  - posebni dio

Plan razvojnih programa  2018-2020. sastavni dio III. izmjena Proračuna

Polugodišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna općine Molve za 2018. godinu

Obrazloženje uz Polugodišnje izvršenje Proračuna za 2018

Izvršenje Plana razvojnih programa  2018-2020  za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

II. Izmjene i dopune Proračuna 2018  i projekcije 2019  i 2020. - opći dio

II. Izmjene i dopune Proračuna 2018  i projekcije 2019  i 2020. - posebni dio

Plan razvojnih programa 2018-2020 sastavni dio II. izmjene Proračuna

I. Izmjene i dopune Proračuna 2018 i projekcije 2019 i 2020. - opći dio

I. Izmjene i dopune Proračuna 2018 i projekcije 2019 i 2020. - posebni dio

Plan razvojnih programa 2018-2020 I. izmjene i dopune Proračuna za 2018. - 2020.

 

Odluka o izvršavanju proračuna za 2018.

Proračun Općine Molve za  2018.  i projekcije 2019.  i 2020. - opći dio

Proračun Općine Molve za  2018.  i projekcije 2019.  i 2020. - posebni dio

Plan razvojnih programa  2018-2020. - prilog Proračuna i projekcija

 

Prijedlog Proračuna 2018.  i projekcije 2019.  i 2020. - opći dio

Prijedlog Proračuna 2018.  i projekcije 2019.  i 2020. - posebni dio

Plan razvojnih programa  2018.-2020.

 

2017.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Molve za 2017  godinu - Opći dio

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Molve za 2017  godinu - Posebni dio

Obrazloženje uz izvršenje proračuna za 01.01.-31.12.2017.

Izvršenje Plana razvojnih programa za  2017. godinu

 

Odluka o izvršavanju proračuna za 2017.

Rebalans Proračuna općine Molve za 2017.  i projekcije za 2018.  i 2019.  - opći dio

Rebalans Proračuna općine Molve za 2017.  i projekcije za 2018.  i 2019. - posebni dio

Rebalans -  Plana razvojnih programa  2017. - 2019.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju općine Molve za 2017. - opći dio

Polugodišnji izvještaj o izvršenju općine Molve za 2017. - posebni dio

Obrazloženje uz polugodišnje izvršenje proračuna općine Molve 

Izvršenje plana razvojnih programa za razdoblje 01.01. do 30.6.2017.

 

IV. izmjene i dopuna Proračuna za 2017. opći dio

IV. izmjene i dopuna Proračuna za 2017.posebni dio

IV. Izmjene Plana razvojnih programa  2017 - 2019 općinsko vijeće

 

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2017. GODINU - opći dio 

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2017. GODINU - posebni dio

III. izmjene Plana razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2017. - 2019. godine

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

II izmjene Plana razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2017. - 2019. godine

 

2016.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. za objavu - opći dio

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. za objavu - posebni dio

Izvršenje Plana razvojnih programa za 1.1.-31.12.2016.

Obrazloženje uz izvršenje proračuna za 01.01.-31.12.2016 

 

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

I izmjene Plana razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2017. - 2019. godine

PRORAČUN OPĆINE MOLVE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2017. - 2019. godine

 

Upute za izradu Proračuna Općine Molve za razdoblje 2017.-2019. godine

Prijedlog Proračuna 2017. i projekcije 2018. i 2019. 

Plan razvojnih programa prijedlog načelnika 2017 - 2019

 

III. izmjene i dopune Proračuna 2016. i projekcije 2017. i 2018. opći dio

III. izmjene i dopune Proračuna 2016. i projekcije 2017. i 2018. posebni dio

Plan razvojnih programa - III Izmjene Proračuna

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2016. GODINU

Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Molve za razdoblje I. - VI. 2016. godine 

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine

 

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Molve - Sastavni dio II. izmjena Proračuna općine Molve za 2016. godinu

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2016. - 2018. godine - sastavni dio I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Molve za 2016. i projekcija za 2017. i 2018.

PRORAČUN OPĆINE MOLVE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2016. - 2018. godine

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2015. GODINU

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE MOLVE ZA 2015. – GODIŠNJE IZVRŠENJE

OBRAZLOŽENJE ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

IV. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2015. - 2017. godine - sastavni dio IV. Izmjene i dopune proračuna Općine Molve za 2015. i projekcija za 2016. i 2017.

 

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2015. - 2017. godine - sastavni dio III. Izmjene i dopune proračuna Općine Molve za 2015. i projekcija za 2016. i 2017.

OBRAZLOŽENJE ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2015. GODINE

 

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2015. - 2017. godine - sastavni dio II. Izmjene i dopune proračuna Općine Molve za 2015. i projekcija za 2016. i 2017.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2014. GODINU

OBRAZLOŽENJE ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2014. godine

 

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2015. - 2017. godine - sastavni dio I. Izmjene i dopune proračuna Općine Molve za 2015. i projekcija za 2016. i 2017.

 

PRORAČUN OPĆINE MOLVE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2015. - 2017. godine

 

OBRAZLOŽENJE ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2014. GODINE

OBRAZLOŽENJE ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2013. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Molve za 2013. godinu

Proračun Općine Molve za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

 

NAZIV /godina broj stranica/

Proračun Općine Molve za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu /2012 13 1274/, /2013 5 365/, /2013 10 868/, /2013 15 1523/

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Molve za prvo polugodište 2013. godine /2013 14 1376/

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Općine Molve za 2012. godinu /2013 5 378/

Zaključak o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Molve za 2012. godinu /2013 5 380/

Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za 2012. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine /2013 5 381/

O D L U K U

o izvršavanju Proračuna Općine Molve za 2019. godinu

 

© 2018 Općina Molve. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg