Kontaktirajte nas OVDJE.

Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje manjih količina problematičnog (opasnog) otpada, plastike, limenke, papira, staklenu ambalažu, stare lijekovi, stare baterije, otpadno motorno ulje, zauljenih motornih filtera, otpadnog jestivog ulja, tekstil, stare akumulatore, ambalažu od boja, lakova i otapala, EE otpad, te otpadnu (praznu) ambalažu od pesticida. 

Mobilno reciklažno dvorište biti će svaki mjesec u jednom naselju na području Općine Molve, u određeno vrijeme, u kojem će se moći predati gore navedeni otpad. 

Informacije o lokaciji i  rasporedu rada mobilnog dvorišta biti će uskoro objavljene na našim internet stranicama i oglasnoj ploči. 

© 2018 Općina Molve. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg