Image
Image

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Molve

Na području Općine Molve osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove većeg naselja koji u odnosu na ostale dijelove čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, Statutom Općine Molve i posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Molve.

Mjesni odbori na području Općine Molve su:

  1. Mjesni odbor Molve, za područje naselja Molve,
  2. Mjesni odbor Molve Grede, za područje naselja Molve Grede,
  3. Mjesni odbor Repaš, za područje naselja Repaš,
  4. Mjesni odbor Gornja Šuma, za područje ulice Gornja Šuma, Molve Ledine i vikend naselja Čingi-Lingi.

Popis članova Mjesnih odbora Općine Molve mandat od 2015. do 2019.

DANI OPĆINE MOLVE 2019.

Blagdan Velike Gospe u Molvama

Dan mještana Općine Molve

Izložba Velika Meša"

Završnica 24. Vuličnog prvenstva

Svečana sjednica Općinskog vijeća

 

Čingi-Lingi

 

Likovna kolonija Sekuline 2019

 

DANI OPĆINE MOLVE 2018.

Natjecanje u kuhanju graha

Memorijalni susreti dragovoljaca Domovinskog rata

23. Vulično prvenstvo

Koncert TS Begini

Svečano proslavljena svetkovina Uznesenja Blažene Djevice Marije

 

Norijada 2015.

Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Molve 2015.

2. konjička povorka u čast Blaženoj Majci Božjoj Molvarskoj

Obilježena 40. Obljetnica udruge „Napredne domaćice“ Repaš

Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Molve 2014.

Općina Molve u slikama

Selsko komunalno društvo Molve registrirano je 27.01.2010. Rješenjem Trgovačkog suda u Bjelovaru i u stopostotnom vlasništvu je Općine Molve.

U Selskom komunalnom društvu Molve zaposleno je 10 osoba.

Osnivač društva je Općina Molve.
Nadzorni odbor: Siniša Frančić, Ivan Tuba, Krunoslav Vincek

Predmet poslovanja - djelatnosti Selskog komunalnog društva Molve možete pogledati na www stranicama Sudskog registra.

 

Adresa: Selsko komunalno društvo Molve d.o.o. za komunalne, proizvodne i uslužne djelatnosti

Virovska 66,
48327 Molve

Direktorica: Mirela Vranić

Kontakt:

mob: 091 4832725
mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

OIB: 65830912701
MBS: 10076789

Žiro račun  je otvoren u Podravskoj banci  IBAN HR2023860021119018973.

 

JAVNA NABAVA 

 

Na području Općine Molve postoje 3 poduzetničke zone i to: "Zdelja", "Brzdeljeva" i poslovna zona "Molve Grede" u kojoj djeluju 2 firme (pogon za peradu uljane repice "BIO-ULJARICE" d.o.o. i pogon za proizvodnju drvene ambalaže "KOLEKS" vl. Ivan Kolarević).

Poslovna zona "Zdelja" sastoji se od kat. čestice 4469/1 (6.754m2), dok poslovna zona "Brzdeljeva" sastoji se od kat. čestica 4492/1, 4492/2, 4495, 4496/1, 4496/2, 4498, 4499, 4500 i 4501 ukupne površine 2,8514 ha. Sve čestice u vlasništvu su Općine Molve.

Čestice u poslovnoj zoni "Molve Grede" darovane su navedenim firmama i trenutno nema slobodnih čestica.

DETALJNI PLAN UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE "BRZDELJEVA"

 

POSLOVNE ZONE OPĆINE MOLVE

Općina Molve nalazi se u istočnom dijelu Koprivničko-križevačke županije, ima ukupno četiri naselja u svom sastavu: Molve, Molve Grede, Repaš i Čingi Lingi. Površina Općine je 46,53 km2 te ima 2.194 stanovnika.
Na području Općine Molve nalazi se devet poduzetničkih zona: Krbulin, Poler – Krbulin, Lučica, Pavlove I, Pavlove II, Zdelja, Molve Grede i Brzdeljeva.
Kroz Općinu Molve prolazi prometni pravac prema granici s Republikom Mađarskom te također prometni pravci koji Općinu povezuju s Koprivnicom i Varaždinom.

 

1. Poslovna zona BRZDELJEVA

Brzdeljeva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPĆENITO O ZONI

Ukupna površina zone: 2,85 ha
Površina zemljišta slobodnog za prodaju: –
Cijena zemljišta: –

 UDALJENOST

Koprivnice – 24 km
Đurđevac – 12 km
Zagreb – 100 km

 PROMETNA POVEZANOST

Udaljenost do autoceste: 61 km

Udaljenost do željezničke pruge: 7 km
Udaljenost do najbliže zračne luke: 106 km
Udaljenost do najbliže pomorske luke: 265 km

 KONTAKTI

Općina Molve
Načelnik Općine: Zdravko Ivančan
Adresa: Trg kralja Tomislava 11, 48 327 Molve
Tel: 385 (0)98 998 9109
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

2. Poslovna zona MOLVE GREDE

Molve grede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPĆENITO O ZONI

Ukupna površina zone: 5,32 ha
Površina zemljišta slobodnog za prodaju: 2,12 ha
Cijena zemljišta: –

 UDALJENOST

Koprivnica – 24 km
Đurđevac – 12 km
Zagreb – 100 km

 PROMETNA POVEZANOST

Udaljenost do autoceste: 61 km

Udaljenost do željezničke pruge: 7 km
Udaljenost do najbliže zračne luke: 106 km
Udaljenost do najbliže pomorske luke: 265 km

KONTAKTI

Općina Molve
Načelnik Općine:Zdravko Ivančan
Adresa: Trg kralja Tomislava 11, 48 327 Molve
Tel: 385 (0)98 998 9109
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

3. Poslovna zona ZDELJA

zdelja 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPĆENITO O ZONI

Ukupna površina zone: 4,90 ha
Površina zemljišta slobodnog za prodaju: – ha
Cijena zemljišta: –

UDALJENOST

Koprivnica – 24 km
Đurđevac – 12 km
Zagreb – 100 km

PROMETNA POVEZANOST

Udaljenost do autoceste: 61 km

Udaljenost do željezničke pruge: 7 km
Udaljenost do najbliže zračne luke: 106 km
Udaljenost do najbliže pomorske luke: 265 km

KONTAKTI

Općina Molve
Načelnik Općine:Zdravko Ivančan
Adresa: Trg kralja Tomislava 11, 48 327 Molve
Tel: 385 (0)98 998 9109
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

4. Poslovna zona KRBULIN

krbulin2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPĆENITO O ZONI

Ukupna površina zone: 8,46 ha
Površina zemljišta slobodnog za prodaju: – ha
Cijena zemljišta: –

UDALJENOST

Koprivnica – 24 km
Đurđevac – 12 km
Zagreb – 100 km

PROMETNA POVEZANOST

Udaljenost do autoceste: 54,8 km

Udaljenost do željezničke pruge: 7 km
Udaljenost do najbliže zračne luke: 106 km
Udaljenost do najbliže pomorske luke: 265 km

KONTAKTI

Općina Molve
Načelnik Općine:Zdravko Ivančan
Adresa: Trg kralja Tomislava 11, 48 327 Molve
Tel: 385 (0)98 998 9109
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

5. Poslovna zona KRBULIN POLER

krbulin poler 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPĆENITO O ZONI

Ukupna površina zone: 0,90 ha
Površina zemljišta slobodnog za prodaju: – ha
Cijena zemljišta: –

UDALJENOST

Koprivnica – 24 km
Đurđevac – 12 km
Zagreb – 100 km

PROMETNA POVEZANOST

Udaljenost do autoceste: 61 km

Udaljenost do željezničke pruge: 7 km
Udaljenost do najbliže zračne luke: 106 km
Udaljenost do najbliže pomorske luke: 265 km

 KONTAKTI

Općina Molve
Načelnik Općine:Zdravko Ivančan
Adresa: Trg kralja Tomislava 11, 48 327 Molve
Tel: 385 (0)98 998 9109
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

6. Poslovna zona LUČICA

lucica4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPĆENITO O ZONI

Ukupna površina zone: 17 ha
Površina zemljišta slobodnog za prodaju: 17 ha (privatno vlasništvo)
Cijena zemljišta: –

UDALJENOST

Koprivnica – 24 km
Đurđevac – 12 km
Zagreb – 100 km

PROMETNA POVEZANOST

Udaljenost do autoceste: 61 km

Udaljenost do željezničke pruge: 7 km
Udaljenost do najbliže zračne luke: 106 km
Udaljenost do najbliže pomorske luke: 265 km

 KONTAKTI

Općina Molve
Načelnik Općine:Zdravko Ivančan
Adresa: Trg kralja Tomislava 11, 48 327 Molve
Tel: 385 (0)98 998 9109
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

7. Poslovna zona PAVLOVE I

pavlove1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPĆENITO O ZONI

Ukupna površina zone: 7 ha
Površina zemljišta slobodnog za prodaju: –
Cijena zemljišta: –

 UDALJENOST

Koprivnica – 24 km
Đurđevac – 12 km
Zagreb – 100 km

 PROMETNA POVEZANOST

Udaljenost do autoceste: 61 km

Udaljenost do željezničke pruge: 7 km
Udaljenost do najbliže zračne luke: 106 km
Udaljenost do najbliže pomorske luke: 265 km

 KONTAKTI

Općina Molve
Načelnik Općine:Zdravko Ivančan
Adresa: Trg kralja Tomislava 11, 48 327 Molve
Tel: 385 (0)98 998 9109
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

8.Poslovna zona PAVLOVE II

pavlove2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPĆENITO O ZONI

Ukupna površina zone: 6,08 ha
Površina zemljišta slobodnog za prodaju: 6,08 ha (privatno vlasništvo)
Cijena zemljišta: –

 UDALJENOST

Koprivnica – 24 km
Đurđevac – 12 km
Zagreb – 100 km

 PROMETNA POVEZANOST

Udaljenost do autoceste: 61 km

Udaljenost do željezničke pruge: 7 km
Udaljenost do najbliže zračne luke: 106 km
Udaljenost do najbliže pomorske luke: 265 km

 KONTAKTI

Općina Molve
Načelnik Općine: Zdravko Ivančan
Adresa: Trg kralja Tomislava 11, 48 327 Molve
Tel: 385 (0)98 998 9109
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Stranica 5 od 6

EU PROJEKTI

Rekonstrukcija društvenog doma u naselju Repaš

Image

Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području općine Molve

Image

Građenje reciklažnog dvorišta na području općine Molve

Image

Energetska obnova Dječjeg vrtića Pčelica Molve

Image
© 2021 Općina Molve. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg