INFORMACIJE O PROJEKTU Građenje reciklažnog dvorišta na području Općine Molve KK.06.3.1.03.0070 

tabla za reciklano3 2

 

EDUKATIVNA BILJEŽNICA ZA VIŠE RAZREDE OSNOVNE ŠKOLE

SLIKOVNICA - OD SMRDLJIVKA ZEMLJU SPASI

LETAK - Pravilno odvajanje otpada u kućanstvu i korištenje reciklažnog dvorišta na području Općine Molve

„RECIKLIRAJ ZA MANJE OTPADA” - „Organizacija radionice za Osnovnu školu Molvesufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda”„Organizacija radionice za Osnovnu školu Molvesufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda”

 

 

Povezani članci

ODRŽAN TEHNIČKI PREGLED RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U MOLVAMA

ODRŽANA EDUKATIVNA RADIONICA ZA UČENIKE OŠ MOLVE NA RECIKLAŽNOM DVORIŠTU

ODRŽANE EDUKATIVNE RADIONICE ZA MJEŠTANE U SKLOPU PROVEDBE PROJEKTA GRAĐENJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE MOLVE KK.06.3.1.03.0070

POZIV NA IZOBRAZNO-INFORMATIVNE RADIONICE NA TEMU KORIŠTENJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA I PRAVILNOG ODVAJANJA OTPADA U KUĆANSTVIMA (PROJEKT GRAĐENJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE MOLVE)

ODRŽANA EDUKATIVNA RADIONICA U DJEČJEM VRTIĆU „PČELICA“ MOLVE O ZBRINJAVANJU OTPADA U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU MOLVE

ODRŽANE IZOBRAZNO-INFORMATIVNE RADIONICE ZA UČENIKE OŠ MOLVE U SKLOPU PROVEDBE PROJEKTA GRAĐENJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE MOLVE KK.06.3.1.03.0070

POTPISAN UGOVOR O JAVNOJ NABAVI RADOVA ZA „IZGRADNJU I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA“ U MOLVAMA

© 2021 Općina Molve. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg