Općina Molve zauzima sjeveroistočni dio Koprivničko-križevačke županije. Prostor molvarskog kraja dio je prirodno geografske cjeline Bilogorske Podravine. Prostor je to nizine Drave, koji je koritom rijeke podijeljen na pridravski jugozapadni dio i prekodravski na sjeveroistoku.

Najveće naselje općine su Molve koje su se razvile na njenom jugozapadnom dijelu. Smještene na manjem brežuljku koji dominira svojom visinom iznad okolnog nizinskog područja, pogotovo crkva Blažene Djevice Marije koja se uzdiže iznad naselja i predstavlja znamenitost cijelog kraja, a i šireg područja. Prema sjeveru, kao nastavak Marijanske ulice, smjestio se dio naselja Gornje Šume i vikend naselja Čingi - Lingi.

Najveće naselje općine su Molve koje su se razvile na njenom jugozapadnom dijelu. Smještene na manjem brežuljku koji dominira svojom visinom iznad okolnog nizinskog područja, pogotovo crkva Blažene Djevice Marije koja se uzdiže iznad naselja i predstavlja znamenitost cijelog kraja, a i šireg područja. Prema sjeveru, kao nastavak Marijanske ulice, smjestio se dio naselja Gornje Šume i vikend naselja Čingi - Lingi.

Ovo posljednje razvilo se oko jezera koje je nastalo u otkopu bivše šljunčare. Istočno od Molvi, na oko 2 km zračne linije, nalazi se naselje Molve Grede. Prelazeći Dravu, dolazimo do najsjevernijeg dijela molvarskog kraja, naselja Repaš. Nekadašnji konaki Molvaraca preoblikovali su se u samostalno naselje početkom 20. stoljeća.

Prvobitno, a prema najnovijoj političko-administrativnoj reorganizaciji teritorija Republike Hrvatske, Repaš nije bio uključen u sastav Općine Molve, nego u susjednu općinu Gola. Na referendumu mještana Repaša i na temelju povijesnih činjenica, Hrvatski sabor 1997. godine donosi odluku o njegovom priključenju Općini Molve. Na pola puta između Molvi, Repaša i Gornje Šume nalaze se i Molve Ledine, naselje raštrkano uz glavnu cestu. Molvarski kraj okružuje 6 općina. Na sjeverozapadu to je Općina Hlebine, na sjeveroistoku graniči sa Općinom Gola, na zapadu Općina Novigrad Podravski, na jugozapadu Općina Virje, na jugu Općina Đurđevac, te na jugoistoku Općina Novo Virje.

Prometno značenje prostora određeno je njegovim križnim položajem. Najvažniji cestovni pravac je odvojak Podravske magistrale, koji preko Molvi, Repaša povezuje granični prijelaz prema Republici Mađarskoj. Drugi prometni pravac istok - zapad, na liniji: Podravska magistrala - Ferdinandovac - Novo Virje - Molve - Hlebine - Koprivnica, povezuje općine jugoistočno od Molvi sa koprivničkom Podravinom, pa i šire sa Međimurjem.

© 2021 Općina Molve. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg