Donacije i sponzorstva

 

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2024. godine do 30.06.2024. godine)

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2024. godine do 31.03.2024. godine)

 

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine)

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2023. godine do 30.09.2023. godine)

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2023. godine do 30.06.2023. godine)

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2023. godine do 31.03.2023. godine)

 

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine)

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2022. godine do 30.09.2022. godine)

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2022. godine do 30.06.2022. godine)

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2022. godine do 31.03.2022. godine)

 

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine)

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2021. godine do 30.09.2021. godine)

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine)

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2021. godine do 31.03.2021. godine) 

 

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine)

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2020. godine do 30.09.2020. godine)

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2020. godine do 30.06.2020. godine)

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2020. godine do 31.03.2020. godine)

 

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine)

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2019. godine do 30.09.2019. godine)

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2019. godine do 30.06.2019. godine)

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2019. godine do 31.03.2019. godine)

 

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine)

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2018. godine do 30.09.2018. godine)

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2018. godine do 30.06.2018. godine)

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2018. godine do 31.03.2018. godine)

 

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine)

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2017. godine do 30.09.2017. godine)

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine)

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2017. godine do 31.03.2017. godine)

 

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine)

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2016. godine do 30.09.2016. godine)

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2016. godine do 30.06.2016. godine)

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2016. godine do 31.03.2016. godine)

 

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine)

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2015. godine do 30.09.2015. godine)

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2015. godine do 30.06.2015. godine)

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2015. godine do 31.03.2015. godine)

 

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine)

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2014. godine do 30.09.2014. godine)

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2014. godine do 30.06.2014. godine)

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2014. godine do 31.03.2014. godine)

 

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2013. godine do 31.12.2013. godine)

 PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE MOLVE (od 01.01.2013. godine do 30.09.2013. godine)

© 2021 Općina Molve. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg