Javna nabava

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Sukladno odredbi članka 76. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.- dalje u tekstu: ZJN 2016.) sukob interesa između naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, a osobito:

1. ako predstavnik naručitelja istodobno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili

2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu toga gospodarskog subjekta s više od 0,5 %.

Temeljem članka 80. stavka 2. ZJN 2016. Općina Molve kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njim povezane osobe u u sukobu interesa:

Izjava o sukobu interesa Općinskog načelnika Općine Molve

 

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

JAVNA NABAVA - POSTUPCI U TIJEKU

JEDNOSTAVNA NABAVA

AKTI

 

Javna nabava 2024.

Javna nabava 2023. 

Javna nabava 2022.

Javna nabava 2021.

Javna nabava 2020.

Javna nabava 2019. 

Javna nabava 2018. 

Javna nabava 2017.

Javna nabava 2016.

Javna nabava 2015.

Javna nabava 2014.

Javna nabava 2013.

Javna nabava 2012, 2011, 2010.

© 2021 Općina Molve. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg