Javna nabava 2012., 2011., 2010.

III. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2012. (rujan 2012.)
II. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2012. (lipanj 2012.)
I. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2012. (ožujak 2012.)
PLAN NABAVE ZA 2012.

 

14.12.2012. - REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA 2012.

14.12.2012. - PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA

24.10.2012. - objavljena JAVNA NABAVA - izgradnja pješačkih staza i kolnih prilaza u Molvama, u ulici Mihovila Pavleka Miškine

10.09.2012. - objavljena OBAVIJEST o sklopljenim ugovorima nabava radnih bilježnica i zbirka zadataka za šk. god. 2012/2013. za učenike   Osnovne škole Molve.

03.08.2012. - objavljena OBAVIJEST o sklopljenim ugovorima - izgradnja javne rasvjete u Molvama, u ulicama Mihovila Pavleka Miškine i Petra Preradovića

20.07.2012. - objavljena JAVNA NABAVA - asfaltiranje kolnika u Molvama, u ulicama Ključeci, Konačka i Trg braće Radića - ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 09. 08. 2012. DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE 

16.07.2012. - objavljena JAVNA NABAVA - nabava radnih bilježnica i zbirka zadataka za šk.god. 2012/2013. za učenike Osnovne škole Molve s prebivalištem na području Općine Molve - ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 02. 08. 2012.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - NABAVA RADNIH BILJEŽNICA ZA ŠK.GOD. 2012/2013.

TROŠKOVNIK

12.07.2012. - objavljena OBAVIJEST o sklopljenim ugovorima - izgradnja nogostupa u Molvama, u ulicama Ključeci, Konačka, Trg braće Radića

14.06.2012. - objavljena JAVNA NABAVA - izgradnja kabelske javne rasvjete u Molvama, u ulicama Mihovila Pavleka Miškine i Petra Preradovića - ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 06. 07. 2012. DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE 

07.05.2012. - objavljena JAVNA NABAVA - izgradnja nogostupa u Molvama, u ulicama Ključeci, Konačka, Trg braće Radića - ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 28. 05. 2012. - DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE 

01.02.2012. - Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2011. godini

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA - 2010. i 2011. 

© 2021 Općina Molve. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg