Javna nabava 2014.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 52. Statuta Općine Molve ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" br. 5/13), Općinski načelnik Općine Molve dana 31.01.2014. donio je Plan nabave za 2014. godinu.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE MOLVE za 2014. godinu

II. izmjene i dopune Plana nabave za 2014.

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2014.

Plan nabave za 2014.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za nabavu udžbenika i radnih bilježnica za šk.god. 2014/2015. za učenike Osnovne škole Molve (s područja općine Molve)

TROŠKOVNIK - udžbenici i radne bilježnice šk god 2014/2015

 

 

© 2021 Općina Molve. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg