Podaci o izvoru financiranja, proračunu i izvršenju proračuna

 

 

2024.

- 1. Izmjene i dopune proračuna Općine Molve za 2024.   xls / pdf   

- Proračun Općine Molve za 2024. i Projekcije 2025. i 2026. xls / pdf   

- Obrazloženje proračuna Općine Molve za 2024. i projekcija za 2025. i 20265.  doc / pdf

- Vodič za građane uz proračun Općine Molve za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu  doc / pdf

- Odluka o izvršavanju Proračuna za 2024.  doc  /  pdf 

- Prijedlog Proračuna za 2024. i projekcije 2025. i 2026. xls  /  pdf

- Obrazloženje uz prijedlog proračuna Općine Molve za 2024. i projekcija za 2025. i 2026.  doc pdf 

 

 

 

2023.

- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Molve za 2023. godinu  xls pdf

- Obrazloženje uz izvršenje proračuna za 01.01.-31.12.2023.   doc  /  pdf 

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Molve za 2023.  xls / pdf

Obrazloženje uz Polugodišnje izvršenje Proračuna za 2023

- 4. Izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2023. godinu  xls  /  pdf

- 3. Izmjena i dopuna proračuna Općine Molve za 2023. godinu  xls / pdf

- 2. Izmjena i dopuna proračuna Općine Molve za 2023. godinu  xls / pdf

- 1. Izmjena i dopuna proračuna Općine Molve za 2023. godinu  xls / pdf

- Proračun Općine Molve za 2023. i Projekcije 2024. i 2025. xls / pdf   

- Obrazloženje proračuna Općine Molve za 2023. i projekcija za 2024. i 2025.  pdf / doc

- Vodič za građane uz proračun Općine Molve za 2023. godinu i projekcija za 2024. I 2025. godinu  pdf doc

- Prijedlog Proračuna za 2023. i projekcije 2024. i 2025. xls  /  pdf

- Obrazloženje uz prijedlog proračuna Općine Molve za 2023. i projekcija za 2024. i 2025.  pdf  /  doc

 

 

2022.

- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Molve za 2022. godinu  xls  /  pdf

- Obrazloženje uz izvršenje proračuna za 01.01.-31.12.2022.   doc  /  pdf

- V. Izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2022. i Projekcije za 2023. i 2024. godinu    xls  /  pdf

- IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2022. i Projekcije za 2023. i 2024. godinu    xls pdf

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Molve za 2022. godinu xls / pdf

- Obrazloženje uz Polugodišnje izvršenje Proračuna za 2022  doc

- III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2022. i Projekcije za 2023. i 2024. godinu    xls  /  pdf

- II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2022. i Projekcije za 2023. i 2024. godinu    xls pdf

- Odluka o izvršavanju Proračuna Molve 2022.  doc

- 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2022. I projekcije za 2023. I 2024.godinu xls /  OPĆI DIO pdf    POSEBNI DIO  pdf

- Proračun Općine Molve za 2022. i Projekcije 2023. i 2024.xls / pdf   

- Obrazloženje proračuna Općine Molve za 2022 i projekcija za 2023 i 2024  pdf / doc

- Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje za općinu Molve 2022 pdf / doc

- Prijedlog Proračuna Općine Molve za 2022. i Projekcije 2023. i 2024. xls / pdf    OPĆI DIO   POSEBNI DIO

- VODIČ ZA GRAĐANE UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022. I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. doc / pdf

 

 

2021.

- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Molve za 2021. godinu  xls  /  pdf

- Izvršenje Plana razvojnih programa uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračun za 2021.   xls pdf

- Obrazloženje uz izvršenje proračuna za 01.01.-31.12.2021. doc / pdf

- 4. Izmjene i dopune Proračuna za 2021. i projekcije 2022. i 2023. xls  / OPĆI DIO pdf , POSEBNI DIO pdf

- 4. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa uz Proračun i projekcija 2021.-2023. pdf / xls

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Molve za 2021. godinu  xls  /  OPĆI DIO pdf, POSEBNI DIO pdf

- Izvršenje Plana razvojnih programa za razdoblje 01.01.2021.-30.6.2021.   xls  /  pdf

- Obrazloženje uz Polugodišnje izvršenje Proračuna za 2021.  doc pdf

- 3. Izmjene i dopune Proračuna za 2021. i projekcije 2022. i 2023. xls  / OPĆI DIO pdf , POSEBNI DIO pdf

- 3. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa uz Proračun i projekcija 2021.-2023. pdf / xls

- 2. Izmjene i dopune Proračuna za 2021. i projekcije 2022. i 2023. xls  / OPĆI DIO pdf , POSEBNI DIO pdf

- 2. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa uz Proračun i projekcija 2021.-2023. pdf / xls

- 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2021. I projekcije za 2022. I 2023. godinu  xls / OPĆI DIO pdf , POSEBNI DIO pdf

- 1. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa uz Proračun i projekcija 2021.-2023. pdf / xls

- Obrazloženje 1. izmjena i dopuna Proračuna za 2021. godinu  doc  /  pdf

- Odluka o izvršavanju Proračuna za 2021. doc / pdf

- Izglasani Proračun Općine Molve za 2021. i Projekcije za 2022. I 2023. OPĆI DIO pdf , POSEBNI DIO pdf / xls

- Plan razvojnih programa uz izglasani Proračun Općine Molve za 2021. i Projekcije za 2022. I 2023 pdf / xls

- Obrazloženje izglasanog Proračuna za 2021. doc / pdf

- Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje za Općinu Molve 2021. doc / pdf

-  Prijedlog Proračuna Općine Molve za 2021. i Projekcije 2022. i 2023.  xls / pdf

- VODIČ ZA GRAĐANE UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA  2021. I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023.  doc / pdf

 

2020. 

- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Molve za 2020.  godinu  xls   /    OPĆI DIO pdf / POSEBNI DIO pdf

- Obrazloženje uz izvršenje proračuna za 01.01.-31.12.2020.  doc

- Izvršenje Plana razvojnih programa za 2020. godinu  xls  /  pdf

- 3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. xls / OPĆI DIO pdf , POSEBNI DIO pdf

- 3. Rebalans Plan razvojnih programa 2020.-2022. xls / pdf

- Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Molve 2020. doc / pdf

- 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. xls / OPĆI DIO pdf , POSEBNI DIO pdf

- 2. Rebalans Plan razvojnih programa 2020.-2022. xls / pdf

- Polugodišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna općine Molve za 2020. godinu za objavu / xls

- Polugodišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna općine Molve za 2020. godinu za objavu - opći dio pdf

- Polugodišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna općine Molve za 2020. godinu za objavu - posebni dio  pdf

- Izvršenje  Plana razvojnih programa 1.1.-30.6.2020. za objavu xls/ pdf

- Obrazloženje uz Polugodišnje izvršenje Proračuna za 2020. pdf / doc

- Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Molve za 2020 doc  /  pdf

- 1. Izmjene i dopune Proračuna za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. xls / OPĆI DIO pdf , POSEBNI DIO pdf

- 1. Rebalans Plan razvojnih programa 2020.-2022. xls / pdf

- Izglasani Proračun Općine Molve za 2020. i Projekcije za 2021. I 2022. OPĆI DIO pdf , POSEBNI DIO pdf / xls

- Plan razvojnih programa pdf / xls

- Obrazloženje izglasanog Proračuna za 2020. doc / pdf

- Odluka o izvršavanju proračuna općine Molve za 2020. doc / pdf

-  Prijedlog Proračuna Općine Molve za 2020. i Projekcije 2021. i 2022.  xls

- VODIČ ZA GRAĐANE UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA  2020. I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022  doc / pdf

 

2019. 

- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Molve za 2019.  godinu  xls   /    OPĆI DIO pdf / POSEBNI DIO pdf

- Obrazloženje uz izvršenje proračuna za 01.01.-31.12.2019.  doc / pdf

- Izvršenje Plana razvojnih programa za 2019. godinu  xls  pdf

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Molve 2019.

- IV. Izmjene i dopune Proračuna općine Molve za 2019. I projekcija za 2020. I 2021.  pdf / xls

- IV. Izmjene i dopune Proračuna općine Molve za 2019. I projekcija za 2020. I 2021. POSEBNI  DIO   pdf / xls

- IV. Rebalans - Plan razvojnih programa 2019.-2021. pdf / xls

- Obrazloženje IV. Izmjena i dopuna Proračuna općine  Molve 2019.-2021. pdf / doc

- Polugodišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna općine Molve za 2019. godinu za objavu / xls

- Polugodišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna općine Molve za 2019. godinu za objavu - opći dio pdf

- Polugodišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna općine Molve za 2019. godinu za objavu - posebni dio  pdf

- Izvršenje  Plana razvojnih programa 1.1.-30.6.2019. za objavu pdf / xls

- Obrazloženje uz Polugodišnje izvršenje Proračuna za 2019. pdf / doc

III.  Izmjene i dopune Proračuna za 2019. opći dio

III.  Izmjene i dopune Proračuna za 2019. posebni dio

- 3. Rebalans - Plan razvojnih programa 2019.-2021

- II.  Izmjene i dopune Proračuna za 2019. Općine Molve - opći dio

II.  Izmjene i dopune Proračuna za 2019. Općine Molve - posebni dio

2. Rebalans - Plan razvojnih programa 2019.-2021.

- I  Izmjene i dopune Proračuna za 2019. Općine Molve - opći dio

I  Izmjene i dopune Proračuna za 2019. Općine Molve - posebni dio

Rebalans - Plan razvojnih programa 2019.-2021.za objavu

Proračun Općine Molve za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Plan razvojnih programa 2019.-2021.godina

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Molve za 2019. godinu

Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja te mjera za stabilno održivo poslovanje i akcijski plan provedbe navedenih mjera

- Prijedlog Proračuna Općine Molve za 2019. i projekcija za 2020. i 2021. godinu

- Plan razvojnih programa 2019.-2021.

 

2018.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Molve za 2018.  godinu / xls

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Molve za 2018.  godinu -opći dio 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Molve za 2018.  godinu -posebni dio

Obrazloženje uz izvršenje proračuna za 01.01.-31.12.2018. / doc

Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Proračuna za 2018. godinu - prilog Izvještaju o izvršenju / xls

V.  Izmjene i dopune Proračuna 2018  i projekcije 2019  i 2020

Plan razvojnih programa  2018-2020. sastavni dio  V. izmjene i dopune Proračuna za  2018.-2020.

IV.  Izmjene i dopune   Proračuna 2018  i projekcije 2019  i 2020 - opći dio

IV.  Izmjene i dopune   Proračuna 2018  i projekcije 2019  i 2020 posebni dio

Plan razvojnih programa  2018-2020 IV. izmjene i dopune Proračuna

III.  Izmjene i dopune Proračuna 2018  i projekcije 2019  i 2020  - opći dio

III.  Izmjene i dopune Proračuna 2018  i projekcije 2019  i 2020  - posebni dio

Plan razvojnih programa  2018-2020. sastavni dio III. izmjena Proračuna

Polugodišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna općine Molve za 2018. godinu

Obrazloženje uz Polugodišnje izvršenje Proračuna za 2018

Izvršenje Plana razvojnih programa  2018-2020  za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

II. Izmjene i dopune Proračuna 2018  i projekcije 2019  i 2020. - opći dio

II. Izmjene i dopune Proračuna 2018  i projekcije 2019  i 2020. - posebni dio

Plan razvojnih programa 2018-2020 sastavni dio II. izmjene Proračuna

I. Izmjene i dopune Proračuna 2018 i projekcije 2019 i 2020. - opći dio

I. Izmjene i dopune Proračuna 2018 i projekcije 2019 i 2020. - posebni dio

Plan razvojnih programa 2018-2020 I. izmjene i dopune Proračuna za 2018. - 2020.

 

Odluka o izvršavanju proračuna za 2018.

Proračun Općine Molve za  2018.  i projekcije 2019.  i 2020. - opći dio

Proračun Općine Molve za  2018.  i projekcije 2019.  i 2020. - posebni dio

Plan razvojnih programa  2018-2020. - prilog Proračuna i projekcija

 

Prijedlog Proračuna 2018.  i projekcije 2019.  i 2020. - opći dio

Prijedlog Proračuna 2018.  i projekcije 2019.  i 2020. - posebni dio

Plan razvojnih programa  2018.-2020.

 

2017.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Molve za 2017  godinu - Opći dio

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Molve za 2017  godinu - Posebni dio

Obrazloženje uz izvršenje proračuna za 01.01.-31.12.2017.

Izvršenje Plana razvojnih programa za  2017. godinu

 

Odluka o izvršavanju proračuna za 2017.

Rebalans Proračuna općine Molve za 2017.  i projekcije za 2018.  i 2019.  - opći dio

Rebalans Proračuna općine Molve za 2017.  i projekcije za 2018.  i 2019. - posebni dio

Rebalans -  Plana razvojnih programa  2017. - 2019.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju općine Molve za 2017. - opći dio

Polugodišnji izvještaj o izvršenju općine Molve za 2017. - posebni dio

Obrazloženje uz polugodišnje izvršenje proračuna općine Molve 

Izvršenje plana razvojnih programa za razdoblje 01.01. do 30.6.2017.

 

IV. izmjene i dopuna Proračuna za 2017. opći dio

IV. izmjene i dopuna Proračuna za 2017.posebni dio

IV. Izmjene Plana razvojnih programa  2017 - 2019 općinsko vijeće

 

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2017. GODINU - opći dio 

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2017. GODINU - posebni dio

III. izmjene Plana razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2017. - 2019. godine

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

II izmjene Plana razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2017. - 2019. godine

 

2016.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. za objavu - opći dio

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. za objavu - posebni dio

Izvršenje Plana razvojnih programa za 1.1.-31.12.2016.

Obrazloženje uz izvršenje proračuna za 01.01.-31.12.2016 

 

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

I izmjene Plana razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2017. - 2019. godine

PRORAČUN OPĆINE MOLVE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2017. - 2019. godine

 

Upute za izradu Proračuna Općine Molve za razdoblje 2017.-2019. godine

Prijedlog Proračuna 2017. i projekcije 2018. i 2019. 

Plan razvojnih programa prijedlog načelnika 2017 - 2019

 

III. izmjene i dopune Proračuna 2016. i projekcije 2017. i 2018. opći dio

III. izmjene i dopune Proračuna 2016. i projekcije 2017. i 2018. posebni dio

Plan razvojnih programa - III Izmjene Proračuna

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2016. GODINU

Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Molve za razdoblje I. - VI. 2016. godine 

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine

 

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Molve - Sastavni dio II. izmjena Proračuna općine Molve za 2016. godinu

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2016. - 2018. godine - sastavni dio I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Molve za 2016. i projekcija za 2017. i 2018.

PRORAČUN OPĆINE MOLVE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2016. - 2018. godine

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2015. GODINU

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE MOLVE ZA 2015. – GODIŠNJE IZVRŠENJE

OBRAZLOŽENJE ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

IV. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2015. - 2017. godine - sastavni dio IV. Izmjene i dopune proračuna Općine Molve za 2015. i projekcija za 2016. i 2017.

 

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2015. - 2017. godine - sastavni dio III. Izmjene i dopune proračuna Općine Molve za 2015. i projekcija za 2016. i 2017.

OBRAZLOŽENJE ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2015. GODINE

 

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2015. - 2017. godine - sastavni dio II. Izmjene i dopune proračuna Općine Molve za 2015. i projekcija za 2016. i 2017.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2014. GODINU

OBRAZLOŽENJE ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2014. godine

 

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2015. - 2017. godine - sastavni dio I. Izmjene i dopune proračuna Općine Molve za 2015. i projekcija za 2016. i 2017.

 

PRORAČUN OPĆINE MOLVE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2015. - 2017. godine

 

OBRAZLOŽENJE ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2014. GODINE

OBRAZLOŽENJE ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2013. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Molve za 2013. godinu

Proračun Općine Molve za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

 

NAZIV /godina broj stranica/

Proračun Općine Molve za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu /2012 13 1274/, /2013 5 365/, /2013 10 868/, /2013 15 1523/

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Molve za prvo polugodište 2013. godine /2013 14 1376/

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Općine Molve za 2012. godinu /2013 5 378/

Zaključak o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Molve za 2012. godinu /2013 5 380/

Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za 2012. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine /2013 5 381/

O D L U K U

o izvršavanju Proračuna Općine Molve za 2019. godinu

 

© 2021 Općina Molve. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg