grb UHDDR MolveUdruga hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata Molve broji 30-ak članova, a rad udruge aktiviran je u osmom mjesecu 2006.g.

Uz dragovoljce Domovinskog rata, udruga broji i 50-ak djece dragovoljaca Domovinskog rata. 

UHDDR-a je dragovoljna, nevladina i nestranačka udruga koja obuhvaća hrvatske dragovoljce Domovinskog rata.

Cilj udruge je okupljanje dragovoljaca Domovinskog rata i promicanje tekovina Domovinskog rata „Da se ne zaboravi, jer su bili prvi kad je trebalo".

Članom Udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata Molve mogu postati svi građani Općine Molve koji su dragovoljno pristupili oružanim snagama ili formacijama, te su se borili za obranu hrvatskog naroda i Republike Hrvatske, kao i građani Općine Molve koji su materijalno ili naročitom pozadinskom pomoći, koristeći svu svoju stručnost ili imetak, omogućavali da naoružani dragovoljci obavljaju svoje zadaće, a koji prihvačaju načela, programe i Statut Udruge, na svoj osobni zahtjev uz predočenje potrebne dokumentacije o sudjelovanju u domovinskom ratu.

Predsjednik udruge: Josip Cenkovčan, GSM: 098/959-1618
Tajnik udruge: Krešimir Cestar, GSM: 095/872-9392
Blagajnik udruge: Josip Peti,

HRVATSKA JE IZNAD SVEGA,
SAMO BOG JE OD NJE VEĆI,
A HRVATSKI NAROD PREČI!

Stranica 2 od 2

© 2021 Općina Molve. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg