Općinska knjižnica Molve
Trg kralja Tomislava 5
48327 Molve
kontakt: 048/892-024 i 048/892-021
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Statut Općinske knjižnice Molve

 

Zakon o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13. i 85/15. - dalje u tekstu: Zakon) uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuje načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjete za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje, te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona. 

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu Općine Molve da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene.

Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Pristup informacijama u Općini Molve omogućuje se pravodobnim objavljivanjem informacija, na lako pretraživ način, na internetskim stranicama, u javnim glasilima, u službenom glasilu – "Službenom glasniku Općine Molve" te davanjem informacija korisniku koji je podnio pisani ili usmeni zahtjev.

 

Pristup informacijama: 

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti:

  • putem telefona na broj 048/892-021
  • putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • poštom na adresu Općina Molve, Trg kralja Tomislava 11, 48327, Molve

Službenik za informiranje: Lea Tot, mag.admin.publ.

 

Ostvarivanje prava na pristup informacijama:

Rješenje o imenovanju službenice za informiranje u Općini Molve

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama:

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2023. godinu

 

Naknada za pristup informacijama:

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe. Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, sukladno članku 17. Zakona o pravu na pristup informacijama, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Na zahtjev korisnika tijelo javne vlasti dužno je dostaviti način izračuna naknade.
Kriterije za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije možete pronaći ovdje:

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

© 2021 Općina Molve. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg