Službeni Glasnik Općine Molve

Radi lakšeg i bržeg pristupa općim aktima i odlukama koje donose tijela Općine Molve i pravne osobe kojima je osnivač Općina Molve, a sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Općina Molve izdaje vlastito službeno glasilo - “Službeni glasnik Općine Molve”. Nadamo se da ćemo poštujući načelo javnosti i slobodnog pristupa informacijama, pravodobno, točno i u potpunosti zadovoljiti potrebe javnosti.

 

2024. 

Službeni glasnik Općine Molve broj 4

Službeni glasnik Općine Molve broj 3 

Službeni glasnik Općine Molve broj 2

Službeni glasnik Općine Molve broj 1

 

2023.

Kazalo 2023.

Službeni glasnik Općine Molve broj 14

Službeni glasnik Općine Molve broj 13

Službeni glasnik Općine Molve broj 12

Službeni glasnik Općine Molve broj 11

Službeni glasnik Općine Molve broj 10

Službeni glasnik Općine Molve broj 9

Službeni glasnik Općine Molve broj 8

Službeni glasnik Općine Molve broj 7

Službeni glasnik Općine Molve broj 6

Službeni glasnik Općine Molve broj 5

Službeni glasnik Općine Molve broj 4

Službeni glasnik Općine Molve broj 3

Službeni glasnik Općine Molve broj 2

Službeni glasnik Općine Molve broj 1

 

 

2022.

Kazalo 2022.

Službeni glasnik Općine Molve broj 14

Službeni glasnik Općine Molve broj 13

Službeni glasnik Općine Molve broj 12

Službeni glasnik Općine Molve broj 11

Službeni glasnik Općine Molve broj 10

Službeni glasnik Općine Molve broj 9

Službeni glasnik Općine Molve broj 8

Službeni glasnik Općine Molve broj 7

Službeni glasnik Općine Molve broj 6

Službeni glasnik Općine Molve broj 5

Službeni glasnik Općine Molve broj 4

Službeni glasnik Općine Molve broj 3

Službeni glasnik Općine Molve broj 2

Službeni glasnik Općine Molve broj 1

 

 

2021. 

Kazalo 2021.

Službeni glasnik Općine Molve broj 13

Službeni glasnik Općine Molve broj 12

Službeni glasnik Općine Molve broj 11

Službeni glasnik Općine Molve broj 10

Službeni glasnik Općine Molve broj 9

Službeni glasnik Općine Molve broj 8

Službeni glasnik Općine Molve broj 7

Službeni glasnik Općine Molve broj 6

Službeni glasnik Općine Molve broj 5

Službeni glasnik Općine Molve broj 4

Službeni glasnik Općine Molve broj 3

Službeni glasnik Općine Molve broj 2

Službeni glasnik Općine Molve broj 1

 

2020.

Kazalo 2020.

Službeni glasnik Općine Molve broj 10

Službeni glasnik Općine Molve broj 9

Službeni glasnik Općine Molve broj 8

Službeni glasnik Općine Molve broj 7

Službeni glasnik Općine Molve broj 6

Službeni glasnik Općine Molve broj 5

Službeni glasnik Općine Molve broj 4

Službeni glasnik Općine Molve broj 3

Službeni glasnik Općine Molve broj 2

Službeni glasnik Općine Molve broj 1

 

2019.

Kazalo 2019.

Službeni glasnik Općine Molve broj 11

Službeni glasnik Općine Molve broj 10

Službeni glasnik Općine Molve broj 9

Službeni glasnik Općine Molve broj 8

Službeni glasnik Općine Molve broj 7

Službeni glasnik Općine Molve broj 6

Službeni glasnik Općine Molve broj 5

Službeni glasnik Općine Molve broj 4

Službeni glasnik Općine Molve broj 3

Službeni glasnik Općine Molve broj 2

Službeni glasnik Općine Molve broj 1

 

2018.

Kazalo 2018.

Službeni glasnik Općine Molve broj 12

Službeni glasnik Općine Molve broj 11

Službeni glasnik Općine Molve broj 10

Službeni glasnik Općine Molve broj 9

Službeni glasnik Općine Molve broj 8

Službeni glasnik Općine Molve broj 7

Službeni glasnik Općine Molve broj 6

Službeni glasnik Općine Molve broj 5

Službeni glasnik Općine Molve broj 4

Službeni glasnik Općine Molve broj 3

Službeni glasnik Općine Molve broj 2

Službeni glasnik Općine Molve broj 1

 

2017. 

Kazalo 2017.

Službeni glasnik Općine Molve Broj 11

Službeni glasnik Općine Molve Broj 10

Službeni glasnik Općine Molve Broj 9

Službeni glasnik Općine Molve Broj 8

Službeni glasnik Općine Molve Broj 7

Službeni glasnik Općine Molve Broj 6

Službeni glasnik Općine Molve Broj 5

Službeni glasnik Općine Molve Broj 4

Službeni glasnik Općine Molve Broj 3

Službeni glasnik Općine Molve Broj 2

Službeni glasnik Općine Molve Broj 1

 

2016. 

Kazalo 2016.

Službeni glasnik Općine Molve Broj 10

Službeni glasnik Općine Molve Broj 9

Službeni glasnik Općine Molve Broj 8

Službeni glasnik Općine Molve Broj 7

Službeni glasnik Općine Molve Broj 6

Službeni glasnik Općine Molve Broj 5

Službeni glasnik Općine Molve Broj 4

Službeni glasnik Općine Molve Broj 3

Službeni glasnik Općine Molve Broj 2

Službeni glasnik Općine Molve Broj 1

 

2015. 

Kazalo 2015.

Službeni glasnik Općine Molve Broj 9 

Službeni glasnik Općine Molve Broj 8

Službeni glasnik Općine Molve Broj 7

Službeni glasnik Općine Molve Broj 6

Službeni glasnik Općine Molve Broj 5

Službeni glasnik Općine Molve Broj 4

Službeni glasnik Općine Molve Broj 3

Službeni glasnik Općine Molve Broj 2

Službeni glasnik Općine Molve Broj 1

© 2021 Općina Molve. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg