Godiš. provedbeni plan unapređenja zaštite od požara u Općini Molve za 2024.

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina na području Općine Molve u 2024. godini

Plan vježbi civilne zaštite u 2024. godini na području Općine Molve

 

Plan djelovanja civilne zaštite Općine Molve 

Plan djelovanja civilne zaštite_Molve 12.06.2023.

Prilozi_Plan djelovanja civilne zaštite_Molve 12.06.2023.

Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Molve

Karta operativne_Molve

2. KARTOGRAM_LOVISTA_SUMSKE_PROMETNICE_BICIKLISTICKE_I_KONJICKE_STAZE_KP

KARTA_2.1_KP_INFRASTRUKTURNI SUSTAVI_ENERGETSKI SUSTAVI

KARTA_2.2_KP_INFRASTRUKTURNI SUSTAVI_OSTALA INFRASTRUKTURA

 

 

Odluka o donošenju procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara 2023.

- Plan zaštite od požara_Molve

Procjena ugroženosti od požara_Molve 

-  Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara u 2023. godini

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina na podučju Općine Molve u 2023. godini

- Izmjena i dopunu Odluke o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Molve i njihovih zamjenika

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu za Općinu Molve

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Molve za 2023. godinu

 

ANALIZA stanja sustava civilne zaštite na području Općine Molve u 2022. godini

Godiš. provedbeni plan unapređenja zaštite od požara u Općini Molve za 2022.

Odluka o usklađenju Plana zaštite od požara Općine Molve za 2022. godinu

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina na području Općine Molve u 2022. godini

Plan vježbi civilne zaštite u 2022. godini na području Općine Molve

 

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Molve

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Molve u 2021. godini

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Molve

Plan djelovanja civilne zaštite Općine Molve

- Prilozi uz Plan djelovanja civilne zaštite Općine Molve

Odluka o donošenju Plana djelovanja CZ Općine Molve 2021.

- Kartogram poljoprivredne površine i prometnice

- Karta HOPS

- Karta rasporeda operativnih snaga

- Karta 1. Korištenje i namjena površina

- Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi energetski sustavi

- Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi ostala infrastruktura

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Molve za 2022. godinu

- Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu za Općinu Molve

Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

Odluka o imenovanju koordinatora na lokaciji Molve 

Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite 

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Molve

Procjena rizika od velikih nesreca za Općinu Molve 30.07.2021. 

Karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja_Molve

Karta opasnosti od poplava za malu vjerojatnost pojavljivanja_dubine_Molve

Karta opasnosti od poplava za srednju vjerojatnost pojavljivanja_dubine_Molve

Karta opasnosti od poplava za veliku vjerojatnost pojavljivanja - dubine_Molve

 

Odluka o potvrđivanju imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika vatrogasnih postrojbi VZ Općine Molve

Poslovnik o načinu rada Stožera civilne zaštite Općine Molve

Odluka o stanju pripravnosti i aktiviranju Stožera civilne zaštite Općine Molve

- Plan vježbi civilne zaštite u 2021.

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Molve u 2020. godini

Plan vježbi civilne zaštite u 2020.

Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika Civilne zaštite Općine Molve i njihovih zamjenika

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje u žetvenoj i turističkoj sezoni 2020. na području Općine Molve

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općina Molve 2020. 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Molve za 2020. godinu s trogodišnjim financijskim učincima

ANALIZA stanja sustava civilne zaštite na području Općine Molve u 2019. godini

Smjernice civilne zaštite i spašavanja na području Općine Molve od 2020. do 2023. godine

Odluka  o usklađenju Plana zaštite od požara 2019.

Plan djelovanja civilne zaštite Općine Molve

Prilozi Plana djelovanja civilne zaštite Općine Molve 25.02.2019.

 

 

 

Godišnji provedbeni plan unapređenja iz područja zaštite od požara u 2019. godini na području Općine Molve

Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Molve

Karte - procjena i plan zaštita od požara Općine Molve

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Molve

Analiza stanja sustava civilne zaštite i spašavanja na području Općine Molve u 2017. godini

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija

Plan zaštite i spašavanja

Plan civilne zaštite

Plan zaštite od požara

Odluka o imenovanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika civilne zaštite

Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite

Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Molve u 2013. godini

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine molve u 2014. godini

 

Konsolidirani Godišnji financijski izvještaji Općine Molve za 2023.

Bilješke uz konsolidirane godišnje izvještaje za 2023.  pdf  /  doc

Godišnji financijski izvještaj Općine Molve za 2023.

Bilješke uz Financijske izvještaje za razdoblje 01.01.-31.12.2023.

 

Konsolidirani Godišnji financijski izvještaji Općine Molve za 2022.

Bilješke uz konsolidirane godišnje izvještaje za 2022.

Godišnji financijski izvještaj Općine Molve za 2022.

Bilješke uz Financijske izvještaje za razdoblje 01.01.-31.12.2022.

 

Konsolidirani Godišnji financijski izvještaji Općine za 2021.

Bilješke uz konsolidirane godišnje izvještaje za 2021.  pdf doc

Godišnji financijski izvještaj Općine Molve za 2021.

Bilješke uz Financijske izvještaje za razdoblje 01.01.-31.12.2021.

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Molve za 2021. godinu

 

Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Općine Molve za 2020.

Bilješke uz konsolidirane godišnje izvještaje za 2020. godinu 

Godišnji financijski izvještaj Općine Molve za 2020.

Bilješke uz Financijske izvještaje za razdoblje 01.01.-31.12.2020.

Plan djelovanja Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 2021. za Općinu Molve

Godišnji plan upravljanja imovinom za 2020. godinu

 

Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Općine Molve za 2019.

Bilješke uz konsolidirane godišnje izvještaje za 2019. godinu

Godišnji financijski izvještaj Općine Molve za 2019.

Bilješke uz Financijske izvještaje za razdoblje 01.01.-31.12.2019.

Konsolidirani financijski izvještaji za 01.01.-30.6.2019.

Bilješke uz  konsolidirane polugodišnje izvještaje za 2019.

Polugodišnji financijski izvještaji Općine Molve za 2019.

Bilješke uz polugodišnje financijske izvještaje 2019.

 

Konsolidirani godišnji financijski izvještaji Općine Molve za 2018. godinu

Godišnji financijski izvještaj Općine Molve za 2018. godinu

Bilješke uz Financijske izvještaje za razdoblje 01.01.-31.12.2018.

 

Konsolidirani godišnji financijski izvještaji općine Molve za 2017. godinu

Bilješke uz  konsolidirane godišnje izvještaje za 2017.

Godišnji financijski izvještaj Općine Molve za 2017. godinu

Bilješke uz Financijske izvještaje za razdoblje 01.01.-31.12.2017.

Bilješke - račun zaduživanja za 2017. 

 

Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Općine Molve za 2016. godinu

Bilješke uz Konsolidirane Financijske izvještaje za za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Godišnji financijski izvještaj Općine Molve za 2016. godinu

Bilješke uz Financijske izvještaje za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

 

Program provođenja i Provedbeni plan obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za područje Općine Molve u 2016. godini

 

Godišnji financijski izvještaj Općine Molve za 2015. godinu

 

Godišnji financijski izvještaj Općine Molve za 2014. godinu

 

Program javnih potreba u 2014. godini / Službeni glasnik KKŽ 19/13 / str 1947-1990

Program mjera za zaštitu zdravlja pučanstva od zaraznih bolesti u 2014. godini

Program provođenja obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 2014.

Provedbeni plan obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 2014. 

Plan nabave Općine Molve

 

 

2024.

- 2. Izmjene i dopune proračuna Općine Molve za 2024.   xls / pdf   

- 1. Izmjene i dopune proračuna Općine Molve za 2024.   xls / pdf   

- Proračun Općine Molve za 2024. i Projekcije 2025. i 2026. xls / pdf   

- Obrazloženje proračuna Općine Molve za 2024. i projekcija za 2025. i 20265.  doc / pdf

- Vodič za građane uz proračun Općine Molve za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu  doc / pdf

- Odluka o izvršavanju Proračuna za 2024.  doc  /  pdf 

- Prijedlog Proračuna za 2024. i projekcije 2025. i 2026. xls  /  pdf

- Obrazloženje uz prijedlog proračuna Općine Molve za 2024. i projekcija za 2025. i 2026.  doc pdf 

 

 

 

2023.

- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Molve za 2023. godinu  xls pdf

- Obrazloženje uz izvršenje proračuna za 01.01.-31.12.2023.   doc  /  pdf 

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Molve za 2023.  xls / pdf

Obrazloženje uz Polugodišnje izvršenje Proračuna za 2023

- 4. Izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2023. godinu  xls  /  pdf

- 3. Izmjena i dopuna proračuna Općine Molve za 2023. godinu  xls / pdf

- 2. Izmjena i dopuna proračuna Općine Molve za 2023. godinu  xls / pdf

- 1. Izmjena i dopuna proračuna Općine Molve za 2023. godinu  xls / pdf

- Proračun Općine Molve za 2023. i Projekcije 2024. i 2025. xls / pdf   

- Obrazloženje proračuna Općine Molve za 2023. i projekcija za 2024. i 2025.  pdf / doc

- Vodič za građane uz proračun Općine Molve za 2023. godinu i projekcija za 2024. I 2025. godinu  pdf doc

- Prijedlog Proračuna za 2023. i projekcije 2024. i 2025. xls  /  pdf

- Obrazloženje uz prijedlog proračuna Općine Molve za 2023. i projekcija za 2024. i 2025.  pdf  /  doc

 

 

2022.

- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Molve za 2022. godinu  xls  /  pdf

- Obrazloženje uz izvršenje proračuna za 01.01.-31.12.2022.   doc  /  pdf

- V. Izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2022. i Projekcije za 2023. i 2024. godinu    xls  /  pdf

- IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2022. i Projekcije za 2023. i 2024. godinu    xls pdf

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Molve za 2022. godinu xls / pdf

- Obrazloženje uz Polugodišnje izvršenje Proračuna za 2022  doc

- III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2022. i Projekcije za 2023. i 2024. godinu    xls  /  pdf

- II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2022. i Projekcije za 2023. i 2024. godinu    xls pdf

- Odluka o izvršavanju Proračuna Molve 2022.  doc

- 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2022. I projekcije za 2023. I 2024.godinu xls /  OPĆI DIO pdf    POSEBNI DIO  pdf

- Proračun Općine Molve za 2022. i Projekcije 2023. i 2024.xls / pdf   

- Obrazloženje proračuna Općine Molve za 2022 i projekcija za 2023 i 2024  pdf / doc

- Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje za općinu Molve 2022 pdf / doc

- Prijedlog Proračuna Općine Molve za 2022. i Projekcije 2023. i 2024. xls / pdf    OPĆI DIO   POSEBNI DIO

- VODIČ ZA GRAĐANE UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022. I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. doc / pdf

 

 

2021.

- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Molve za 2021. godinu  xls  /  pdf

- Izvršenje Plana razvojnih programa uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračun za 2021.   xls pdf

- Obrazloženje uz izvršenje proračuna za 01.01.-31.12.2021. doc / pdf

- 4. Izmjene i dopune Proračuna za 2021. i projekcije 2022. i 2023. xls  / OPĆI DIO pdf , POSEBNI DIO pdf

- 4. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa uz Proračun i projekcija 2021.-2023. pdf / xls

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Molve za 2021. godinu  xls  /  OPĆI DIO pdf, POSEBNI DIO pdf

- Izvršenje Plana razvojnih programa za razdoblje 01.01.2021.-30.6.2021.   xls  /  pdf

- Obrazloženje uz Polugodišnje izvršenje Proračuna za 2021.  doc pdf

- 3. Izmjene i dopune Proračuna za 2021. i projekcije 2022. i 2023. xls  / OPĆI DIO pdf , POSEBNI DIO pdf

- 3. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa uz Proračun i projekcija 2021.-2023. pdf / xls

- 2. Izmjene i dopune Proračuna za 2021. i projekcije 2022. i 2023. xls  / OPĆI DIO pdf , POSEBNI DIO pdf

- 2. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa uz Proračun i projekcija 2021.-2023. pdf / xls

- 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2021. I projekcije za 2022. I 2023. godinu  xls / OPĆI DIO pdf , POSEBNI DIO pdf

- 1. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa uz Proračun i projekcija 2021.-2023. pdf / xls

- Obrazloženje 1. izmjena i dopuna Proračuna za 2021. godinu  doc  /  pdf

- Odluka o izvršavanju Proračuna za 2021. doc / pdf

- Izglasani Proračun Općine Molve za 2021. i Projekcije za 2022. I 2023. OPĆI DIO pdf , POSEBNI DIO pdf / xls

- Plan razvojnih programa uz izglasani Proračun Općine Molve za 2021. i Projekcije za 2022. I 2023 pdf / xls

- Obrazloženje izglasanog Proračuna za 2021. doc / pdf

- Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje za Općinu Molve 2021. doc / pdf

-  Prijedlog Proračuna Općine Molve za 2021. i Projekcije 2022. i 2023.  xls / pdf

- VODIČ ZA GRAĐANE UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA  2021. I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023.  doc / pdf

 

2020. 

- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Molve za 2020.  godinu  xls   /    OPĆI DIO pdf / POSEBNI DIO pdf

- Obrazloženje uz izvršenje proračuna za 01.01.-31.12.2020.  doc

- Izvršenje Plana razvojnih programa za 2020. godinu  xls  /  pdf

- 3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. xls / OPĆI DIO pdf , POSEBNI DIO pdf

- 3. Rebalans Plan razvojnih programa 2020.-2022. xls / pdf

- Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Molve 2020. doc / pdf

- 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. xls / OPĆI DIO pdf , POSEBNI DIO pdf

- 2. Rebalans Plan razvojnih programa 2020.-2022. xls / pdf

- Polugodišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna općine Molve za 2020. godinu za objavu / xls

- Polugodišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna općine Molve za 2020. godinu za objavu - opći dio pdf

- Polugodišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna općine Molve za 2020. godinu za objavu - posebni dio  pdf

- Izvršenje  Plana razvojnih programa 1.1.-30.6.2020. za objavu xls/ pdf

- Obrazloženje uz Polugodišnje izvršenje Proračuna za 2020. pdf / doc

- Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Molve za 2020 doc  /  pdf

- 1. Izmjene i dopune Proračuna za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. xls / OPĆI DIO pdf , POSEBNI DIO pdf

- 1. Rebalans Plan razvojnih programa 2020.-2022. xls / pdf

- Izglasani Proračun Općine Molve za 2020. i Projekcije za 2021. I 2022. OPĆI DIO pdf , POSEBNI DIO pdf / xls

- Plan razvojnih programa pdf / xls

- Obrazloženje izglasanog Proračuna za 2020. doc / pdf

- Odluka o izvršavanju proračuna općine Molve za 2020. doc / pdf

-  Prijedlog Proračuna Općine Molve za 2020. i Projekcije 2021. i 2022.  xls

- VODIČ ZA GRAĐANE UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA  2020. I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022  doc / pdf

 

2019. 

- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Molve za 2019.  godinu  xls   /    OPĆI DIO pdf / POSEBNI DIO pdf

- Obrazloženje uz izvršenje proračuna za 01.01.-31.12.2019.  doc / pdf

- Izvršenje Plana razvojnih programa za 2019. godinu  xls  pdf

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Molve 2019.

- IV. Izmjene i dopune Proračuna općine Molve za 2019. I projekcija za 2020. I 2021.  pdf / xls

- IV. Izmjene i dopune Proračuna općine Molve za 2019. I projekcija za 2020. I 2021. POSEBNI  DIO   pdf / xls

- IV. Rebalans - Plan razvojnih programa 2019.-2021. pdf / xls

- Obrazloženje IV. Izmjena i dopuna Proračuna općine  Molve 2019.-2021. pdf / doc

- Polugodišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna općine Molve za 2019. godinu za objavu / xls

- Polugodišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna općine Molve za 2019. godinu za objavu - opći dio pdf

- Polugodišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna općine Molve za 2019. godinu za objavu - posebni dio  pdf

- Izvršenje  Plana razvojnih programa 1.1.-30.6.2019. za objavu pdf / xls

- Obrazloženje uz Polugodišnje izvršenje Proračuna za 2019. pdf / doc

III.  Izmjene i dopune Proračuna za 2019. opći dio

III.  Izmjene i dopune Proračuna za 2019. posebni dio

- 3. Rebalans - Plan razvojnih programa 2019.-2021

- II.  Izmjene i dopune Proračuna za 2019. Općine Molve - opći dio

II.  Izmjene i dopune Proračuna za 2019. Općine Molve - posebni dio

2. Rebalans - Plan razvojnih programa 2019.-2021.

- I  Izmjene i dopune Proračuna za 2019. Općine Molve - opći dio

I  Izmjene i dopune Proračuna za 2019. Općine Molve - posebni dio

Rebalans - Plan razvojnih programa 2019.-2021.za objavu

Proračun Općine Molve za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Plan razvojnih programa 2019.-2021.godina

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Molve za 2019. godinu

Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja te mjera za stabilno održivo poslovanje i akcijski plan provedbe navedenih mjera

- Prijedlog Proračuna Općine Molve za 2019. i projekcija za 2020. i 2021. godinu

- Plan razvojnih programa 2019.-2021.

 

2018.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Molve za 2018.  godinu / xls

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Molve za 2018.  godinu -opći dio 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Molve za 2018.  godinu -posebni dio

Obrazloženje uz izvršenje proračuna za 01.01.-31.12.2018. / doc

Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Proračuna za 2018. godinu - prilog Izvještaju o izvršenju / xls

V.  Izmjene i dopune Proračuna 2018  i projekcije 2019  i 2020

Plan razvojnih programa  2018-2020. sastavni dio  V. izmjene i dopune Proračuna za  2018.-2020.

IV.  Izmjene i dopune   Proračuna 2018  i projekcije 2019  i 2020 - opći dio

IV.  Izmjene i dopune   Proračuna 2018  i projekcije 2019  i 2020 posebni dio

Plan razvojnih programa  2018-2020 IV. izmjene i dopune Proračuna

III.  Izmjene i dopune Proračuna 2018  i projekcije 2019  i 2020  - opći dio

III.  Izmjene i dopune Proračuna 2018  i projekcije 2019  i 2020  - posebni dio

Plan razvojnih programa  2018-2020. sastavni dio III. izmjena Proračuna

Polugodišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna općine Molve za 2018. godinu

Obrazloženje uz Polugodišnje izvršenje Proračuna za 2018

Izvršenje Plana razvojnih programa  2018-2020  za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

II. Izmjene i dopune Proračuna 2018  i projekcije 2019  i 2020. - opći dio

II. Izmjene i dopune Proračuna 2018  i projekcije 2019  i 2020. - posebni dio

Plan razvojnih programa 2018-2020 sastavni dio II. izmjene Proračuna

I. Izmjene i dopune Proračuna 2018 i projekcije 2019 i 2020. - opći dio

I. Izmjene i dopune Proračuna 2018 i projekcije 2019 i 2020. - posebni dio

Plan razvojnih programa 2018-2020 I. izmjene i dopune Proračuna za 2018. - 2020.

 

Odluka o izvršavanju proračuna za 2018.

Proračun Općine Molve za  2018.  i projekcije 2019.  i 2020. - opći dio

Proračun Općine Molve za  2018.  i projekcije 2019.  i 2020. - posebni dio

Plan razvojnih programa  2018-2020. - prilog Proračuna i projekcija

 

Prijedlog Proračuna 2018.  i projekcije 2019.  i 2020. - opći dio

Prijedlog Proračuna 2018.  i projekcije 2019.  i 2020. - posebni dio

Plan razvojnih programa  2018.-2020.

 

2017.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Molve za 2017  godinu - Opći dio

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Molve za 2017  godinu - Posebni dio

Obrazloženje uz izvršenje proračuna za 01.01.-31.12.2017.

Izvršenje Plana razvojnih programa za  2017. godinu

 

Odluka o izvršavanju proračuna za 2017.

Rebalans Proračuna općine Molve za 2017.  i projekcije za 2018.  i 2019.  - opći dio

Rebalans Proračuna općine Molve za 2017.  i projekcije za 2018.  i 2019. - posebni dio

Rebalans -  Plana razvojnih programa  2017. - 2019.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju općine Molve za 2017. - opći dio

Polugodišnji izvještaj o izvršenju općine Molve za 2017. - posebni dio

Obrazloženje uz polugodišnje izvršenje proračuna općine Molve 

Izvršenje plana razvojnih programa za razdoblje 01.01. do 30.6.2017.

 

IV. izmjene i dopuna Proračuna za 2017. opći dio

IV. izmjene i dopuna Proračuna za 2017.posebni dio

IV. Izmjene Plana razvojnih programa  2017 - 2019 općinsko vijeće

 

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2017. GODINU - opći dio 

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2017. GODINU - posebni dio

III. izmjene Plana razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2017. - 2019. godine

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

II izmjene Plana razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2017. - 2019. godine

 

2016.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. za objavu - opći dio

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. za objavu - posebni dio

Izvršenje Plana razvojnih programa za 1.1.-31.12.2016.

Obrazloženje uz izvršenje proračuna za 01.01.-31.12.2016 

 

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

I izmjene Plana razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2017. - 2019. godine

PRORAČUN OPĆINE MOLVE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2017. - 2019. godine

 

Upute za izradu Proračuna Općine Molve za razdoblje 2017.-2019. godine

Prijedlog Proračuna 2017. i projekcije 2018. i 2019. 

Plan razvojnih programa prijedlog načelnika 2017 - 2019

 

III. izmjene i dopune Proračuna 2016. i projekcije 2017. i 2018. opći dio

III. izmjene i dopune Proračuna 2016. i projekcije 2017. i 2018. posebni dio

Plan razvojnih programa - III Izmjene Proračuna

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2016. GODINU

Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Molve za razdoblje I. - VI. 2016. godine 

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine

 

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Molve - Sastavni dio II. izmjena Proračuna općine Molve za 2016. godinu

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2016. - 2018. godine - sastavni dio I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Molve za 2016. i projekcija za 2017. i 2018.

PRORAČUN OPĆINE MOLVE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2016. - 2018. godine

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2015. GODINU

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE MOLVE ZA 2015. – GODIŠNJE IZVRŠENJE

OBRAZLOŽENJE ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

IV. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2015. - 2017. godine - sastavni dio IV. Izmjene i dopune proračuna Općine Molve za 2015. i projekcija za 2016. i 2017.

 

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2015. - 2017. godine - sastavni dio III. Izmjene i dopune proračuna Općine Molve za 2015. i projekcija za 2016. i 2017.

OBRAZLOŽENJE ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2015. GODINE

 

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2015. - 2017. godine - sastavni dio II. Izmjene i dopune proračuna Općine Molve za 2015. i projekcija za 2016. i 2017.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2014. GODINU

OBRAZLOŽENJE ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2014. godine

 

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2015. - 2017. godine - sastavni dio I. Izmjene i dopune proračuna Općine Molve za 2015. i projekcija za 2016. i 2017.

 

PRORAČUN OPĆINE MOLVE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2015. - 2017. godine

 

OBRAZLOŽENJE ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2014. GODINE

OBRAZLOŽENJE ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2013. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Molve za 2013. godinu

Proračun Općine Molve za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

 

NAZIV /godina broj stranica/

Proračun Općine Molve za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu /2012 13 1274/, /2013 5 365/, /2013 10 868/, /2013 15 1523/

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Molve za prvo polugodište 2013. godine /2013 14 1376/

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Općine Molve za 2012. godinu /2013 5 378/

Zaključak o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Molve za 2012. godinu /2013 5 380/

Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za 2012. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine /2013 5 381/

O D L U K U

o izvršavanju Proračuna Općine Molve za 2019. godinu

 

PROPISI /godina broj stranica/

Plan jedinstvenih klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena Općine Molve

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Molve (2021.)

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Molve 2021

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Molve 2021

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Molve

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Molve

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

Radna procedura - stvaranje obveza pri isporuci roba/obavljanju usluga/izvršenju radova

Statut Općine Molve /2013 5 350/

Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Molve /2012 15 1566/

Odluka o raspoređivanju redovnih sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Molve za razdoblje od 1. siječnja 2013. godine do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave /2012 15 1567/

Odluka o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Molve od njegovog konstituiranja do 31. prosinca 2013. godine /2013 11 971/, /2013 15 1545/

Odluka o naknadi troškova članovima Općinskog vijeća Općine Molve i njegovih radnih tijela te članovima vijeća mjesnih odbora Općine Molve /2013 11 971/

Odluka o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Molve /2010 6 528/

Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve /2011 6 663/

Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve /2013 15 1544/

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Molve /2010 10 913/, /2011 6 662/, /2011 12 1302/, /2013 15 1543/

Pravilnik o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Molve /2009 3 211/

Odluka o određivanju službenika za informiranje u Općini Molve /2004 7 563/

Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Molve /2004 8 725/

 

IMENOVANJA  /godina broj stranica/

Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Molve /2013 9 826/

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Molve /2013 9 827/

Rješenje o izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Molve /2013 9 827/

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Molve /2013 11 972/

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i Proračun Općinskog vijeća Općine Molve/ 2013 11 972/ 

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i gospodarski razvoj Općinskog vijeća Općine Molve /2013 11 973/

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i prostorno uređenje Općinskog vijeća Općine Molve /2013 11 973/

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za prosvjetu, kulturu, znanost i sport Općinskog vijeća Općine Molve /2013 11 973/

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za predstavke i žalbe Općinskog vijeća Općine Molve /2013 11 973/

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za procjenu šteta Općinskog vijeća Općine Molve /2013 11 974/

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća Općine Molve /2013 15 1544/

Rješenje o razrješenju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Molve /2013 11 974/

Rješenje o osnivanju Povjerenstva za popise birača Općine Molve i imenovanju predsjednika, članova i njihovih zamjenika /2009 18 2403/

Rješenje o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova i imenovanju predsjednika i članova /2005 1 97/

Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica" Molve /2013 11 975/

Rješenje o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve /2011 10 1090/

KOMUNALNE DJELATNOSTI /godina broj stranica/

Analiza upravljanja komunalnom infrastrukturom Općine Molve

Odluka o donošenju Analize upravljanja komunalnom infrastrukturom Općine Molve

Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Molve 2022.

Odluka o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Molve

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Molve

Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu

Zaključak o izmjeni Zaključka o upravljanju održavanju i visini naknade za korištenje mrtvačnica na području Općine Molve

Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Molve

Odluka o nerazvrstanim cestama

Odluka o dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Molve 2021

Popis nerazvrstanih cesta na području Općine Molve

Odluka o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Molve

Odluka o komunalnom redu na području Općine Molve

Odluka o komunalnom doprinosu na području Općine Molve

Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Molve

Odluka o vrijednosti boda (B) komunalne naknade na području Općine Molve

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sakupljanja otpada Općina Molve

Odluka o vrijednosti obračunske jedinice boda za izračun visine komunalne naknade na području Općine Molve

Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Molve

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Molve

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Molve

Opći uvjeti pružanja komunalnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Plan gospodarenja otpadom na području Općine Molve za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Odluka o komunalnom redu na području Općine Molve /2005 1 86/

Odluka o komunalnom doprinosu /2001 16 1173/, /2004 11 1118/, /2013 15 1540/

Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Molve /2001 16 1171/, /2002 8 638/, /2010 14 1490/

Odluka o vrijednosti boda za obračun visine komunalne naknade /2001 16 1173/

Odluka o subvencioniranju troškova ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Molve /2013 15 1539/

Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi na području Općine Molve /2011 12 305/

Odluka o priključenju građevina i građevinskog zemljišta na sustav opskrbe plinom /2001 16 1178/

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i odvodnju na području Općine Molve /2013 15 1540/

Odluka o odvodnji otpadnih voda na uslužnom području Komunalija d.o.o. Đurđevac /2012 5 309/

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Molve /2010 8 695/

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Molve /2012 12 1148/

Odluka o dimnjačarskoj službi na području Općine Molve /2002 8 636/, /2003 3 206/

Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada /2005 1 95/

Odluka o načinu neškodljivog uklanjanja lešina, konfiskata, određenih nejestivih nusproizvoda i valioničkih otpadaka /2004 11 1117/

Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa na području Općine Molve /2002 9 709/

Plan gospodarenja otpadom na području Općine Molve za razdoblje od 2009. do 2015. godine /2009 4 470/

Odluka o mjestima i mjerama spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla na poljoprivrednim površinama /2002 5 293/, /2004 11 1115/

Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina /2002 6 414/, /2004 11 1116/

Odluka o dimnjačarskoj službi na području Općine Molve /2002 8 636/, /2003 3 206/

Odluka o izmjeni Odluke o upravljanju grobljima na području Općine Molve /2004 11 1118/

 

GOSPODARSTVO /godina broj stranica/

Strategija razvitka poljoprivrede Općine Molve 2014. - 2024.

Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Molve za razdoblje od 2021. do 2024. godine

Odluka o financiranju mikročipiranju pasa na području Općine Molve u 2018. godini

Odluka o najviše dopuštenom iznosu potpora u gospodarstvu na području Općine Molve u 2018. godini

Odluka o potpori usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u 2018. godini

Odluka o sufinanciranju uzgoja povrtlarsko-ratarskih kultura na području Općine Molve u 2018. godini

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Molve

Odluka o općinskim porezima Općine Molve

Odluka o općinskim porezima /2001 13 829/

Odluka o prijenosu u cijelosti poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza /2003 14 1198/

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Molve /2007 3 137/, /2009 4 494/

Odluka o rasporedu, početku i završetku radnog vremena u ugostiteljskim objektima /2001 16 1180/, /2004 11 1117/

Odluka o mjestima gdje se može prodavati roba izvan prodavaonica na području Općine Molve /2008 10 1286/

Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo na području Općine Molve /2008 14 1910/

 

TURIZAM

Strategija razvoja turizma Općine Molve za razdoblje od 2023. do 2030. godine

 

Program ukupnog razvoja Općine Molve 2015.-2020.

Odluka o usvajanju Programa ukupnog razvoja Općine Molve

PROGRAM UKUPNOG RAZVOJA Općine Molve 2015.-2020.

 

 

PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM /godina broj stranica/

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Molve /2000 11 722/, /2001 2 94/, /2004 5 270/. /2009 4 493/, /2011 5 455/, /2012 12 1152/

Odluka o osnivanju gospodarske (poslovno-radne) zone „Brzdeljeva /2010 4 297/

Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja gospodarske zone «Brzdeljeva» u Molvama /2007 14 1517/

Odluka o uređenju prometa na cestama na području Općine Molve /2006 4 510/

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Molve /2013 11 965/

Odluka o visini naknade za osnivanje služnosti na javnim površinama

 

CIVILNO DRUŠTVO /godina broj stranica/

Odluka o mrtvozorstvu

Vijeće za prevenciju Općine Molve

Odluka o načinu i uvjetima davanja u najam restorana, kuhinje i caffe bara u Društvenom domu u Molvama

Program mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Molve

Odluka o osnivanju Socijalnog vijeća Općine Molve /2013 15 1543/

Odluka o raspolaganju financijskim sredstvima Općine Molve za socijalnu skrb i razvoj organizacija civilnog društva /2013 11 963/, /2013 14 1395/

Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata u školskoj godini 2012/2013.

Zaključak o podržavanju Programa rada i Financijskih planova udruga za 2014. godinu

Odluka o osnivanju Općinskog savjeta mladih Općine Molve /2007 11 1027/

ODLUKA o odobravanju pomoći za školovanje učenicima i studentima s područja Općine Molve za školsku godinu 2013/2014

 

PRAVNE OSOBE I SURADNJA /godina broj stranica/

Odluka o osnivanju Selskog komunalnog trgovačkog društva d.o.o. Molve /2009 13 1489/

Odluka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac /2006 9 1238/

Odluka o osnivanju Općinske knjižnice Molve /2004 7 561/

Odluka o pristupanju Općine Molve Udruzi LAG Podravina /2012 7 624/

Odluka o potpisivanju Povelje s Općinom Gornja Rijeka /2002 6 421/

Odluka o sklapanju prijateljstva između Općine Molve i Grada Novog Vinodolskog /2012 12 1152/

© 2021 Općina Molve. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg